Inici > Estudiants uab > Llistat de graus > Ciències Socials i Jurídiques > Grau criminologia (informació general)

Grau de Criminologia

Informació general

Centre docent

Presentació

La formació criminològica de professionals d’àmbits com les administracions locals, els cossos policials, els jutjats o les presons, que desenvolupaven tasques criminològiques, ha estat força desatesa al llarg dels anys a Catalunya i a Espanya. En els últims anys, però, se li ha atorgat la importància que mereix, i s’ha comprovat que una major professionalització augmenta les probabilitats d’èxit en les intervencions realitzades. 

Alguns països europeus compten amb una llarga tradició en oferir estudis de Criminologia. Entre les universitats que els imparteixen destaquen les de Cardiff, Keele i Southampton (Regne Unit), Erasmus de Rotterdam i Leiden (Holanda) i Leuven i Libre de Brussel·les (Bèlgica).

Coordinador i equip de coordinació

Josep Cid Moliné.

Formació complementària

Curs propedèutic sobre Mètodes Quantitatius, dirigit a alumnes que es matriculin a segon curs i no hagin cursat matemàtiques en l'ensenyament secundari. El programa es basa essencialment en temes relacionats amb l'estadística, per tal d'anivellar aquests coneixements.

Modalitat

Presencial.

Règim d'estudi

Dedicació a temps complet. Possibilitat de règim a temps parcial. 
Presència obligada en les activitats guiades pel professorat.

Període lectiu

Quadrimestral.

Idioma

Català i castellà i alguna assignatura en anglès.

Tipus d'avaluació

Avaluació continuada en la qual es valora l'assoliment progressiu de les competències del grau.

Programes d'intercanvi

Els estudiants del Grau de Criminologiapodran participar en els programes d’ intercanvi internacionals, europeus (ERASMUS/SÈNECA) i nacionals (SICUE) amb les Universitats  que hagin subscrit convenis amb la  Facultat de Dret.
Actualment, es disposa de convenis amb diverses universitats. Totes elles compten amb instituts, centres, o grups d’investigació i formen part de la comunitat científica especialitzada en criminologia a nivell internacional.

Llistat d'universitats amb programes d'intercanvi

Per al proper curs, s’estan tramiten convenis amb les universitats de Edimburg i Stirling (Escòcia), i amb la universitat de Swansee (Gales)

Preu vigent per crèdit

25,27 euros.

 

 

 

2017 Universitat Autònoma de Barcelona