Treball Campus > Empreses i institucions > Per a feina

Serveis a les empreses per a ofertes de feina


Treball Campus ofereix a les empreses i institucions els serveis següents:
  • Informació de temes laborals, amb enllaços als webs dels organismes oficials que els regulen.
  • Assessorament i orientació professional (recruitment coaching) en la definició d'ofertes de feina,  en l'elaboració dels perfils professionals més adients (segons les necessitats de l'empresa/institució), en relació als estudis que s'imparteixen a la UAB i en relació a les capacitats i habilitats professionals que han de complir les persones candidates.
  • Preselecció de candidats amb formació universitària. Es faciliten a l'empresa o institució entre 3 i 5 currículums de persones adients per a cobrir el lloc de treball que ofereixen.
  • Selecció de candidats, amb formació universitària, duta a terme per personal tècnic de la UAB, amb l'acompanyament a les entrevistes d'alguna persona de l'empresa o institució i a les instal·lacions de la Universitat. Es proporcionen entre 1 i 3 persones candidates a l'empresa o institució i es proposa quina considerem que és la més idònia.
  • Difusió d'ofertes de feina que les tasques NO estiguin relacionades amb els estudis universitaris, sempre que la dedicació horària sigui parcial o permeti compatibilitzar-la amb els estudis (per exemple, per a la campanya de Nadal, a l'estiu, durant els caps de setmana). En aquesta opció NO es fa cap procés de cerca de persones candidates, però l'empresa o institució pot veure sempre les dades curriculars de les persones interessades en l'oferta.

Alguns d'aquests serveis que oferim a empreses i institucions estan subjectes a les tarifes aprovades pel Consell Social de la UAB. Per a consultar-les feu clic aquí.

Contacta: Servei d'Ocupabilitat

+34 93 581 28 00

Edifici N, Campus UAB, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

s.ocupabilitat@uab.cat

2017 Universitat Autònoma de Barcelona