Inici > Empresarials >Pla d'Estudis >Diplomatura de Ciències Empresarials (Tercer curs)

Diplomatura de Ciències Empresarials - Tercer curs

Estratègies de Comunicació i Imatge Empresarial

Objectius

L’objectiu és que l’alumne, en cas d’escollir aquesta assignatura, pugui aprofundir els mecanismes i les polítiques de creació d’imatge corporativa de l’empresa i dels seus productes o serveis, que actualment ja no es limiten a la formulació i la implantació de campanyes publicitàries. També podrà conèixer les tècniques de màrqueting intern o de comunicació empresarial interna, amb la finalitat d’avaluar l’estat d’ànim del propi personal i de millorar-lo.

Contingut

Comunicació organitzativa: la comunicació interna, comercial i no comercial. El màrqueting intern. La comunicació externa, no comercial. Les relacions públiques. Patrocini i mecenatge. La comunicació externa comercial: la publicitat. El màrqueting directe. La imatge corporativa.

Avaluació

1a convocatòria: avaluació continuada o examen final.

2a convocatòria: examen 100%.

Bibliografia

RODRÍGUEZ DEL BOSQUE et Alter. Comunicación comercial: Conceptos y aplicaciones. Ed Civitas - Col. Empresa.
HARRISON, S.: Relaciones Públicas. Ed. Civitas - Col. Negocios.
BARQUERO, J.D.: Comunicación estratégica. Ed. McGraw-Hill.
LEVIONNOIS, M.: Marketing Interno y gestión de recursos humanos. Ed. Díaz de Santos.

Formació Prèvia

Formació prèvia recomanada: Assignatures troncals i obligatòries de 1r y 2n cursos de Ciències Empresarials, així com Direcció Comercial I.

Comentaris

Professors

Horaris

Horaris
Grups de Teoria Tipus Quadrimestre Horaris Professors
Grup 10 Teoria 2n Semestre Dimarts 13:00 (1:30h)
Dimecres 13:00 (1:30h)
Gallo Martínez, Rosalía
Grup 50 Teoria 2n Semestre Dimarts 19:30 (1:30h)
Dijous 18:00 (1:30h)
Pendent d'assignar
Diplomatura de Ciències Empresarials Primer curs Segon curs