Carta de serveis

Carta de Serveis

Aquest document té com a objectiu facilitar a tota la comunitat universitària informació general, de funcionament i dels compromisos de qualitat dels bars restaurant de la UAB.

La nostra intenció és que aquesta carta, al difondre el funcionament del servei, fomenti  la millora contínua i l’augment del grau de satisfacció dels usuaris del servei.

Què oferim?

 • La gestió del servei públic dels bars restaurant de la UAB es duu a terme a través de la concessió d’una empresa del sector.
 • Calen¬dari i horaris d'ober¬tura. Horari mínim del servei:
  • Dies feiners: de dilluns a divendres, des de les 8 a les 19.30 h (excepte el Rectorat, des de les 8 a les 16 h)
  • Juliol: des de les 8 a les 16 h
 • S’ofereix cafè de comerç just en tots els bars restaurant de la UAB.
 • L’autoservei ofereix un menú variat:
  • Tant el primer plat com el segon es poden triar d'una oferta de com a mínim tres plats, de manera que combinant-los es pot seguir una dieta baixa en calories.
  • Cap plat no es repeteix més de dues vega¬des a la setmana, ni tres vegades un mateix mes, llevat de l’amanida verda, el bistec de vedella a la planxa i el lluç a la planxa.
  • Per postres es pot triar entre dos tipus di-ferents de fruita de temporada i dos tipus dife¬rents de lactis, amb una rotació que permet oferir, com a mínim, cinc pro-ductes diferents de cada grup dins de la mateixa setmana.
  • Hi ha un menú vegetarià equilibrat des del punt de vista nutricional. S’ofereix com a quart plat dins del menú del dia o bé com a menú a part.

 • Els menjadors dels autoserveis disposen d’una font d’aigua i de microones per qui es vulgui escalfar el menjar. Als bars restaurant hi ha mobiliari a l’abast dels usuaris per fer adequadament la recollida selectiva de les fraccions que es recullen per separat al campus de la UAB.
 • Les instal·lacions estan equipades per donar el servei de cafeteria i menjador als membres de la comunitat universitària que no es porten el menjar de casa. En els menjadors en què hi ha prou espai (superior a 250 places) s’habiliten zones per a les persones que sí que se’l porten.
 • La llista de preus de tots els productes que s’ofereixen està exposada al públic en un lloc visible, així com la llista de preus màxims autorit¬zats per la Universitat Autònoma de Barcelona. Cal remarcar el punt següent: oferta de 10+1 en el menú complet a l’autoservei i als restaurants i de plat combinat a la cafeteria en què no hi ha autoservei.
 • El pagament es pot fer al comptat i amb les targetes de crèdit i de dèbit habituals quan l’import  sigui superior a 3 €.

Tens el dret de…

 • Manifestar els teus suggeriments o queixes, personalment o de manera virtual.
 • Ser atès amb un tracte respectuós i amb una atenció eficient per part dels professionals dels bars restaurants.
 • Ser atès en català. Tota la retolació i escrits han d’estar, com a mínim, en aquest idioma, que és l’oficial de la UAB.


Tens el deure de…
 • Contribuir a mantenir un entorn agradable, respectar les persones i evitar qualsevol activitat que causi molèsties a altres usuaris.
 • Respectar les condicions d’ús dels serveis, de les instal·lacions i dels equipaments.ç
 • Tenir cura de les teves pertinences en tot moment.
 • Atesa la seva finalitat, als menjadors cal respectar l’horari de 13 a les 15.30 h com a zona d’ús exclusiu per a menjar i, per tant, cal evitar fer-ne un altre ús com ara sala d’estudi, lloc per a jugar a les cartes, etc.
 • En compliment de la legislació vigent, els bars restaurant són espais lliures de fum.

Ajuda’ns a millorar
 • Trametent dubtes, suggeriments, queixes o felicitacions a través del servei «UAB, digueu» www.uab.es/uab-digueu o utilitzant els fulls de reclamació o denúncia oficials.
 • Formant part de les comissions d’usuaris dels bars restaurant.
 • Responent les enquestes periòdiques.

Compromisos de qualitat

 • La missió dels bars restaurant és donar a la comunitat universitària —PAS, PDI i estudiants— un servei de qualitat (higiene, sanitat, nutrició, gastronomia i atenció al client) i adaptar-se a les seves necessitats.
 • La Unitat de Restauració té la funció de controlar les activitats de les empreses concessionàries de la UAB i de dur a terme el control de qualitat i la gestió del servei.

En els bars restaurant es duen a terme:

 • Auditories higièniques i sanitàries que inclouen revisions visuals, anàlisis d’estris i de superfícies, ambientals i controls de caducitats, les quals duu a terme un laboratori extern i independent.
 • Anàlisis microbiològiques mensuals, a tots els bars restaurant, de dos plats escollits a l’atzar i que duu a terme l’Àrea de Nutrició i de Bromatologia de la Facultat de Veterinària de la UAB.
 • Aquestes anàlisis i controls són independents de les que fa l’empresa mateixa, d’acord amb la normativa vigent de l’APPCC.
 • Estudis externs de qualitat, duts a terme per professionals independents i externs a la UAB.
 • Auditories i enquestes de satisfacció dels clients des de la Unitat de Restauració de la UAB.

Contacte

Bar restaurant de l’edifici del Rectorat
Tel. 93 581 14 22 bellaterra@grup-soteras.com

Bar restaurant de la Facultat de Veterinària
Tel. 93 581 15 47 bellaterra@grup-soteras.com

Cafeteria de l’Escola d’Enginyeria
Tel. 93 581 38 47 bellaterra@grup-soteras.com

Bar restaurant de les facultats de Lletres i Psicologia
Tel. 93 581 37 94 bellaterra@grup-soteras.com

Cafeteria de la Facultat de C. Comunicació
Tel. 93 581 37 27 bellaterra@grup-soteras.com

Bar autoservei de la plaça Cívica
Tel. 93 580 92 77 civica.hotel.campus@uab.cat

Bar restaurant de les facultats de Ciències i Biociències   
Tel. 93 581 10 09 facultat_ciencies_biociencies@clece.es

Bar autoservei de la Facultat de Medicina
Tel. 93 581 17 75 facultatmedicina@clece.es

Cafeteria de Ciències Socials   
Tel. 93 581 46 98 facultatsocials@clece.es

Cafeteria del campus de Sabadell
Tel. 93 7155878 aperegrina@clece.es

Bar autoservei de les facultats de Ciències de l’Educació i de Traducció i Interpretació  
Tel. 93 581 42 33 sandra.figueroa@grupserhs.com

Bar restaurant de l’Hotel Campus   
Tel. 93 580 83 53 direccio.hotel.campus@uab.cat

Al web http://uab.es/servei-restauracio podeu trobar informació sobre els bars restaurant de la UAB: ubicació, serveis, empresa concessionària, telèfon de contacte, etc.

(Cliqueu aquí per veure el document de Carta de Serveis de Restauració en format PDF)