Fons Reguant

Col.leccions Especials
Biblioteca de Ciència i Tecnologia

Antoni Reguant va néixer a Sabadell 1942. És enginyer industrial per l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers Industrials de Barcelona i llicenciat en Informàtica en la primera promoció de la Universidad Politécnica de Madrid. També va cursar estudis mercantils i de peritatge a l’Escola de Comerç de Sabadell. La seva trajectòria laboral s’ha desenvolupat en el món de l’empresa i els últims anys professionals els ha dedicat a l’assessorament i l’organització de societats.

Però la gran passió i alhora el gran repte d’aquest empresari ha estat col·leccionant llibres, fonamentalment de matemàtiques, però també de física, química i ciència aplicada a l’enginyeria.

Aquest singular col·leccionista cedia a la UAB gran part de la seva biblioteca personal 3.353 monografies i 9 títols de revistes.

El fons es pot dividir en quatre seccions:

  • Llibres de Batxillerat. Conté la pràctica totalitat de llibres de matemàtiques de batxillerat editats a Espanya des de 1938 fins a la dècada de 1970.
  • Llibres dels primers cursos de les carreres tècniques a Espanya de la primera meitat del segle XX fins a la dècada dels 60
  • Llibres d’alta investigació matemàtica francesos i italians (amb alguns exemplars alemanys) del segle XIX i començament del XX.
  • Algunes revistes entre les quals hi ha algunes edicions d’alt valor bibliogràfic.

Data límit del fons: 1811-1999

Data d’incorporació del fons: 17 gener 2014

Biblioteca dipositària: Biblioteca de Ciència i Tecnologia

On consultar la documentació : Biblioteca de Ciència i Tecnologia i Biblioteca de Comunicació

Drets: L'usuari es compromet a utilitzar aquesta documentació només amb finalitats investigadores, a citar la procedència, si en fa divulgació, i a lliurar a la Biblioteca qualsevol treball que resulti de la seva consulta. La consulta o reproducció dels documents no pressuposa l'obtenció de cap dret referent a la propietat intel·lectual del contingut dels documents. Qualsevol utilització contrària a la legislació que la regula i als drets que genera serà responsabilitat de l’usuari.


Contacte a la biblioteca: Us agrairem que qualsevol comentari, tant de la funcionalitat de la pàgina com si trobeu qualsevol error en la descripció del material del fons, ens el feu arribar a Bib.Ciencia.Tecnologia@uab.cat

Biblioteca de Ciència i Tecnologia
Edifici C Campus de la UAB
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
Telèfon: + 34 93 581 1906
Pregunta@

Documents disponibles (enllaç al Catàleg)
Exposició