Archives for the History of Quantum Physics (AHQP)

Solvay Institute, 1927
Solvay Institute, 1927 (Font: Sources for the History of Quantum Physics)

La relativitat i la teoria quàntica van obrir-se camí en el període 1898-1913 i van rebre una forta empenta durant les dues dècades posteriors, 1913-1933.

Aquest arxiu, format per 293 microfilms, iniciat el 1961 per l'American Philosophical Society i reuneix documentació inèdita relativa a la història de la física quàntica i la física teòrica. Hi trobareu cartes, manuscrits, quaderns de notes i entrevistes de la mà de físics com Planck, Rutherford, Einstein, Bhör, De Bröglie, Heisenberg, etc.

La iniciativa de l'APS va permetre de salvar de l'oblit i la destrucció una documentació excepcional. Per facilitar-ne la consulta, el 1967 es va publicar el catàleg, anomenat Sources for the History of Quantum Physics. Aquestes fonts originals es troben disponibles només en unes quantes biblioteques del món, entre elles la Biblioteca de Ciència i Tecnologia.

Sources for history of quantum physics (enllaç al Catàleg)
Documents disponibles (enllaç al Catàleg)