A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet Campus Virtual Twitter Twitter Facebook Facebook
 LA FACULTAT    ELS ESTUDIS    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA    RECERCA  

Facultat de Biociències > Els estudis > Tots els estudis > Titulacions de 1r i 2n cicle biologia (llicenciatura de 1r i 2n cicles) (pla d'estudis)

Llicenciatura de Biologia

Extinció del pla d'estudis

La implementació dels plans d'estudis de Bolonia es va iniciar durant el curs 2009/10 amb la desaparició de la docència del primer curs de les antigues titulacions.

El curs acadèmic 10/11 el segon curs de les llicenciatures també s'exhaurirà i  es deixarà d'oferir la docència convencional.

Documentació sobre l'extinció del pla
Programació Extinció 2n Cicle de Biologia 2010/11 i 2011/12 - [ MB]
Pla d'estudis
Titulació Llicenciatura de Biologia
Tipus de títol Homologat de 1r i 2n cicles
Durada 4 anys
Total de crèdits 300
Itineraris
Segons l'elecció que es faci de les assignatures optatives, es poden obtenir les especialitzacions següents:
Branca Biologia Fonamental
- Biologia Cel·lular i Genètica
- Biologia Sanitària
- Microbiologia
Branca Organismes i Sistemes
- Biologia Animal
- Biologia Vegetal i Ecologia
Assignatures troncals i obligatòries
1r curs 2n curs
 • Bioquímica
 • Botànica
 • Estadística
 • Física
 • Biologia Cel·lular
 • Matemàtiques
 • Química
 • Zoologia
 • Citologia i Histologia
 • Ecologia
 • Fisiologia Animal
 • Fisiologia Vegetal
 • Genètica
 • Microbiologia
2n cicle
 • Fonaments de Biologia Aplicada I, II, III, IV, V i VI.

Això es concreta de la manera següent, en cadascuna de les dues branques:

 

Branca Organismes i Sistemes

 • Anàlisis i Cartografia de la Vegetació
 • Ecologia Aplicada
 • Fisiologia Vegetal Aplicada
 • Biologia i Control de Plagues
 • Biologia Humana
 • Disseny Experimental

 

Branca Biologia Fonamental

 • Biologia Molecular
 • Genètica Molecular
 • Immunologia
 • Endocrinologia
 • Histologia del Desenvolupament
 • Ampliació de Biologia Cel·lular
Assignatures:
Assignatures troncals
Assignatures obligatòries
Matèries bàsiques
Matèries d'especialitat
Assignatures optatives
 • Didàctica de la Biologia
 • Biologia Marina
 • Genètica de Poblacions
 • Història de la Biologia
 • Bioquímica Clínica
 • Genètica Humana
 • Anàlisi i Cartografia de la Vegetació
 • Biotecnologia Microbiana
 • Histologia d'Òrgans i Sistemes
 • Biologia Humana
 • Citogenètica
 • Ictologia
 • Biologia i Control de Plagues
 • Comportament Animal
 • Invertebrats no Artròpodes
 • Disseny Experimental
 • Cultius Marins i d'Aigües Dolces
 • Microbiologia Ambiental
 • Ecologia Aplicada
 • Ecologia Microbiana
 • Microbiologia dels Aliments
 • Fisiologia Vegetal Aplicada
 • Ecologia Terrestre
 • Microbiologia Industrial
 • Ampliació de Biologia Cel·lular
 • Edafologia
 • Microbiologia Molecular
 • Biologia Molecular
 • Edafologia Aplicada
 • Microbiologia Sanitària
 • Endocrinologia
 • Enginyeria Genètica de Microorganismes
 • Micologia
 • Genètica Molecular
 • Enzimologia
 • Micologia Aplicada
 • Histologia del Desenvolupament
 • Evolució
 • Neurobiologia
 • Immunologia
 • Farmacologia General
 • Pràctiques en Empreses i Institucions
 • Artròpodes
 • Fauna Entomològica
 • Salut i Ambient
 • Biocomputació
 • Fisiologia Animal Comparada
 • Biogeografia
 • Fisiologia de la Conducta  
 • Biologia de la Reproducció
 • Fisiologia i Biologia Molecular de les Plantes
 • Biologia d'Insectes
 • Fisiologia i Metabolismes Microbians  
 • Biologia Humana Aplicada
 • Fisiologia Vegetal Ambiental
 • Biologia i Diversitat de les Criptògames
 • Genètica Ambiental: Mutagènesi i Conservació
 • Fisiopatologia
 • Biologia i Diversitat de les Fanerògames
 • Genètica Aplicada
 • Toxicologia Genètica
 • Tècniques Immunològiques Aplicades a la Biotecnologia
 • Virologia
 • Vertebrats
 • Toxicologia Vegetal 
Assignatures de lliure configuració
Cal escollir-les entre l'oferta general de la UAB.
Programació Extinció 2n Cicle de Biologia 2010/11 i 2011/12
 
Inici Contactar Sobre el Web Mapa del Web
2017 Universitat Autònoma de Barcelona