A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet i Campus Virtual Facebook Facebook Twitter Twitter
 LA FACULTAT    ELS ESTUDIS    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA    RECERCA  

Grau de Nanociència i Nanotecnologia

Pla d'estudis

Titulació

Grau de Nanociència i Nanotecnologia

Tipus de títol

Grau EEES

Durada

4 anys

Total de crèdits

240 ECTS

  Formació bàsica Obligatoris  Optatius Treball de Final de Grau
1r curs 54 6    
2n curs 8 52    
3r curs   60    
4t curs   18 30 12
Totals 62 136 30 12

Itineraris

Menció de Física i Química de Nanosistemes
Menció de Bionanotecnologia

Assignatures de formació bàsica

1r curs 2n curs
 • Càlcul 
 • Introducció a la Nanociència i Nanotecnologia (anual)
 • Biologia Cel·lular
 • Física General: Mecànica i Ones
 • Enllaç Químic i Estructura de la Matèria
 • Fonaments de Matemàtiques
 • Fonaments de Bioquímica
 • Física General: Electricitat i Magnetisme
 • Reactivitat Química
 • Bioquímica Metabòlica
 • Ampliació de Física Clàssica
 • Química Orgànica
 • Eines Matemàtiques (anual)
 • Instrumentació Electrònica
 • Biologia Molecular
 • Química dels Elements
 • Termodinàmica, Cinètica i Transformacions de Fase
 • Laboratori de Microscòpies i Tècniques de Caracterització de Materials (anual)
3r curs 4t curs
 • Síntesi i Estructura de Materials Cristal·lins i Amorfs
 • Estat Sòlid
 • Química Supramolecular i Reconeixement Molecular
 • Espectroscòpia Molecular
 • Física i Química de Superfícies
 • Fenòmens Quàntics I i II
 • Dispositius Electrònics
 • Química Analítica
 • Microbiologia, Immunologia i Cultius Cel·lulars
 • Treball de Final de Grau
 • Física en la Nanoescala
 • Nanofabricació
 • Micro i Nanosistemes

Assignatures optatives

4t curs
 • Pràctiques Externes (*)
 • Gestió de Projectes Cientificotècnics
 • Economia i Gestió Empresarial
 • Temes de Ciència Actual (anual) 

(*) Totes les assignatures optatives són de 6 crèdits excepte aquesta, que és de 12 crèdits.

Per obtenir una menció, s'han de cursar, com a mínim, 30 crèdits (5 assignatures) vinculats a cada itinerari.

Menció de Física i Química de Nanosistemes Menció de Bionanotecnologia
 • Cristal·lografia Avançada i Tècniques de Difracció per a Nanomaterials 
 • Simulació de Sistemes Nanomètrics
 • Nanometrologia
 • Nanomaterials per a l'Energia i el Medi Ambient
 • Nanotecnologia per a la Informació i les Comunicacions
 • Nanomaterials Avançats
 • Nanotecnologia i Societat
 • Nanociència de Biomolècules
 • Nanotecnologia en Biomedicina
 • Nanobiosistemes Analítics
 • Química i Enginyeria de Proteïnes

Es convaliden des de 18 fins a 26 crèdits de la titulació als alumnes que hagin accedit des dels CFGS d'Anàlisi i Control, Automatització i Robòtica Industrial, Desenvolupament de Productes Electrònics, Eficiència Energètica i Energia Solar Tèrmica, Energies Renovables, Instal·lacions Electrotècniques, Laboratori Clínic i Biomèdic, Laboratori d'Anàlisi i Control de Qualitat, Laboratori de Diagnòstic Clínic, Manteniment Electrònic, Química Ambiental, Química Industrial, Sistemes de Regulació i Control Automàtics, Sistemes de Telecomunicació i Informàtics i Sistemes Electrotècnics i Automatitzats.

 
Inici Mapa del Web
2018 Universitat Autònoma de Barcelona