A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet i Campus Virtual Facebook Facebook Twitter Twitter
 LA FACULTAT    ELS ESTUDIS    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA    RECERCA  

Grau de Nanociència i Nanotecnologia

Accés als estudis

Perfil d'ingrés

Les característiques que es recomana que tingui l'estudiant interessat en fer aquests estudis són: curiositat, capacitat d'observació i habilitat deductiva, capacitat de raonament lògic i anàlisi rigorosa, de comprensió abstracta, que tingui interès per la investigació i l'experimentació, rigor i mètode en el treball i és recomana un bon nivell acadèmic en l'àmbit de les ciències experimentals i coneixements d'anglès.

Codi de preinscripció de nou ingrés

21080

Places de nou ingrés

70 places

Accés als estudis

Els alumnes que volen accedir a aquesta titulació tenen, segons els estudis de procedència, diferents vies d'accés que es detallen a continuació:

Tipus d'accés Opció Nota de tall curs 17-18
Des de Batxillerat + PAU i des dels CFGS Assignatures de la fase específica de les PAU
que ponderen:
  • Biologia (0,2)
  • Ciències de la Terra i Mediambientals (0,1)
  • Electrotècnia (0,1)
  • Física (0,2)
  • Matemàtiques (0,2)
  • Química (0,2)
  • Tecnologia Industrial (0,1)
10,725
Proves d'accés per a més grans de 25 anys Opció Ciències 5,000
Altres
  • Proves + de 45 anys
  • Titulats universitaris
  • Canvi d'estudis i convalidacions
---
5,000

 
Inici Mapa del Web
2018 Universitat Autònoma de Barcelona