A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet Campus virtual
 LA FACULTAT    ELS ESTUDIS    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA    RECERCA  

Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia > Els estudis > Totes les titulacions > Ciències Socials i Jurídiques > Titulacions de 1r i 2n cicle sociologia (llicenciatura de 1r i 2n cicles) (totes les titulacions)

Llicenciatura de Sociologia

Títol propi de grau en Ciències Socials (Sociologia).

Informació general

Espai Europeu d'Ensenyament Superior (EEES)

Aquesta titulació forma part de la prova pilot d'adaptació a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES, Bolonya). Per tant, un cop assolits els tres primers cursos, l'alumne obtindrà el títol de Graduat en Ciències Socials, que és un títol propi de la UAB, reconegut pel Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació (DURSI). Un cop superat el quart curs obtindrà també el títol oficial de Llicenciat.

Centre docent
Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
Proposta docent

Proporcionar la formació necessària per a l'estudi dels grups socials, el seu comportament dins la societat, les raons que expliquen el comportament general de les persones, i els canvis socials i estructurals que es produeixen tenint en compte els diferents factors que els provoquen.

Formació complementària

Cursos de preparació als estudis que s'ofereixen:

  • Fonaments matemàtics i estadístics
Horaris/Torns

Un torn de matí de les 9 a les 14 h.
Un torn de tarda de les 15.30 a les 20.30 h.

Tipus d'avaluació

La metodologia ECTS implica una avaluació continuada en la qual es valora tot el treball de l'estudiant.

Pràctiques professionals

Sindicats, ajuntaments, empreses d'estudis i de desenvolupament local i equips d'investigació.

Programes d'intercanvi

Intercanvis amb universitats europees: França, Anglaterra, Alemanya, Itàlia, Noruega, Bèlgica, Dinamarca, etc.

Continuació a altres estudis de la UAB
Amb el 1r cicle d'aquesta titulació, també es pot accedir a 2n cicle dels estudis següents:
Publicitat i Relacions Públiques (Llicenciatura de 1r i 2n cicles)
Teoria de la Literatura i Literatura Comparada (Llicenciatura de 2n cicle)
Ciències del Treball (Llicenciatura de 2n cicle)
Periodisme (Llicenciatura de 1r i 2n cicles)
Arxivística i Gestió de Documents (Títol propi extingit)
Criminologia (Llicenciatura de 2n cicle)
Comunicació Audiovisual (Llicenciatura de 1r i 2n cicles)
Ciències Socials i Jurídiques
 
Inici Sobre el Web
2014 Universitat Autònoma de Barcelona