A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet i Campus Virtual Facebook Twitter
 LA FACULTAT    ELS ESTUDIS    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA    RECERCA  

Grau de Química

Informació general

Centre docent

Presentació

En el grau de Química, a més de la docència, destaca també l'alta qualitat i el reconeixement internacional de la recerca que es desenvolupa al Departament de Química de la UAB. El departament compta amb un gran nombre de grups de recerca de prestigi internacional que faciliten a l'alumne un contacte continuat amb els últims avenços en química. A més, destaca l’oferta de serveis i laboratoris com el Servei de Ressonància Magnètica Nuclear, el Servei de Difracció de Raigs X, el Servei d'Anàlisi Química o el Laboratori d'Ambient Controlat (Sala Blanca).

La ubicació en l’entorn de la UAB del laboratori de llum sincrotró ALBA, una de les instal·lacions científiques singulars d'Espanya, afavoreix també la recerca de primer nivell internacional en el camp de la química. Precisament, investigadors del Departament de Química de la UAB i de l'Institut de Ciència de Materials de Barcelona (ICMAB-CSIC), al campus de la UAB, van ser els primers usuaris del sincrotró ALBA. Els científics han investigat les propietats magnètiques de les nanopartícules que s'incorporen a materials superconductors per millorar les seves propietats, una investigació orientada a incrementar substancialment l'eficiència de la xarxa de distribució elèctrica.

Coordinador i equip de coordinació

Fes clic en el següent enllaç per saber quins són els coordinadors de les titulacions que s'imparteixen a la facultat.

Coordinació de Titulacions 

Formació complementària

A l'inici de setembre, les facultats de Ciències i de Biociències organitzen cursos propedèutics de matemàtiques, física, química i biologia per a científics dirigits als alumnes de nou ingrés que necessitin cobrir mancances de formació.

Modalitat

Presencial

Règim d'estudi

Dedicació  a temps complet. Possibilitat de règim a temps parcial.

Període lectiu

Semestral.

Idioma

Català, castellà i anglès (algunes assignatures s'imparteixen parcialment o totalment en anglès des del primer curs).

Tipus d'avaluació

La metodologia dels crèdits ECTS implica una avaluació continuada en la qual es valora tota la feina de l'estudiant.

Programes d'intercanvi

La Universitat Autònoma de Barcelona participa en nombrosos programes de mobilitat i d'intercanvi arreu del món, especialment amb Europa, Amèrica Llatina i l'Àsia, intercanvis que permeten a la comunitat universitària de la UAB conèixer altres realitats universitàries i als estudiants estrangers completar la seva formació a la UAB.

Intercanvis amb universitats europees (Erasmus):
L'Erasmus és el programa de la Unió Europea en el camp de l'educació superior, que afavoreix la mobilitat europea i ajuda a progressar en la transparència i reconeixement acadèmic total entre tots els estudis i sistemes de qualificacions de la Unió.

Intercanvis amb universitats de l'Estat Espanyol (Sicue-Sèneca):
El Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios de España (SICUE) facilita els intercanvis d'estudiants dins de l'Estat Espanyol. Aquest intercanvi ofereix a l'estudiant la possibilitat d'experimentar diferents sistemes docents, inclòs el règim de pràctiques, i de conèixer els aspectes socials i culturals d'altres Comunitats Autònomes.

Programa Propi UAB amb universitats d'arreu del món:
El programa Propi de la UAB dóna l'oportunitat als alumnes matriculats a la nostra universitat de fer una estada acadèmica d'un semestre o d'un curs sencer en una universitat estrangera que no participi en el programa Erasmus.

Llistat d'universitats amb programes d'intercanvi

Universitats que participen en el programa Erasmus.
Universitats que participen en el programa Sicue-S?neca.
Universitats que participen en el programa Programa Propi.

Preu vigent per crèdit

35,77 euros

 
Inici Mapa del Web
2018 Universitat Autònoma de Barcelona