A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet i Campus Virtual Facebook Twitter
 LA FACULTAT    ELS ESTUDIS    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA    RECERCA  

Grau de Nanociència i Nanotecnologia

Informació general

Centre docent

Presentació

S’espera que de la nanociència i la nanotecnologia sorgeixin innovacions que donin resposta a molts problemes de la societat actual en àmbits com les tecnologies de la comunicació, la producció i l’emmagatzemament d’energia, la creació de nous materials, la fabricació a escala nanomètrica, el desenvolupament d’instruments per solucionar problemes científics, la tecnologia dels aliments, les tecnologies de l’aigua i del medi ambient o les millores en seguretat. Calen, doncs, professionals amb una formació adequada per a aquest nou sector en expansió.

El grau permet comprendre els conceptes, principis, teories i fets fonamentals relacionats amb la nanociència i la nanotecnologia, així com la seva aplicació a la resolució de problemes. Els estudiants es preparen per sintetitzar, caracteritzar i estudiar les propietats dels materials a nanoescala; per manipular instruments i materials propis de laboratoris d’assajos per a l’estudi de fenòmens a nanoescala; i per interpretar les dades obtingudes mitjançant mesures experimentals.

Els estudiants es formen també en l’aplicació de les normes generals de seguretat i funcionament d’un laboratori i en les normes específiques per a la manipulació d’instruments i materials químics i biològics. Aprenen, a més, a efectuar avaluacions correctes dels riscos sanitaris i de l’impacte ambiental i socioeconòmic de les substàncies químiques i els nanomaterials.

Altres aspectes del grau són el coneixement de la legislació que regula la propietat intel·lectual en l’àmbit de la nanociència i la nanotecnologia o la familiarització amb els termes relatius a aquest camp en llengua anglesa.

Coordinador i equip de coordinació

Fes clic en el següent enllaç per saber quins són els coordinadors de les titulacions que s'imparteixen a la facultat.

Coordinació de Titulacions 

Formació complementària

  • Curs propedèutic de Biologia per a científics.
  • Curs propedèutic de Física per a científics.
  • Curs propedèutic de Matemàtiques per a científics.
  • Curs propedèutic de Química per a científics.

Modalitat

Presencial.

Règim d'estudi

Dedicació a temps complet. Possibilitat de règim a temps parcial.

Període lectiu

Anual.

Idioma

Català, castellà i anglès.

Tipus d'avaluació

La metodologia dels crèdits ECTS implica una avaluació continuada, en la qual es valora tota la feina de l'estudiant.

Programes d'intercanvi

La Universitat Autònoma de Barcelona participa en nombrosos programes de mobilitat i d'intercanvi arreu del món, especialment amb Europa, Amèrica Llatina i l'Àsia, intercanvis que permeten a la comunitat universitària de la UAB conèixer altres realitats universitàries i als estudiants estrangers completar la seva formació a la UAB.

Intercanvis amb universitats europees (Erasmus):
L'Erasmus és el programa de la Unió Europea en el camp de l'educació superior, que afavoreix la mobilitat europea i ajuda a progressar en la transparència i reconeixement acadèmic total entre tots els estudis i sistemes de qualificacions de la Unió.

Intercanvis amb universitats de l'Estat Espanyol (Sicue-Sèneca):
El Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios de España (SICUE) facilita els intercanvis d'estudiants dins de l'Estat Espanyol. Aquest intercanvi ofereix a l'estudiant la possibilitat d'experimentar diferents sistemes docents, inclòs el règim de pràctiques, i de conèixer els aspectes socials i culturals d'altres Comunitats Autònomes.

Programa Propi UAB amb universitats d'arreu del món:
El programa Propi de la UAB dóna l'oportunitat als alumnes matriculats a la nostra universitat de fer una estada acadèmica d'un semestre o d'un curs sencer en una universitat estrangera que no participi en el programa Erasmus.

Llistat d'universitats amb programes d'intercanvi

Universitats que participen en el programa Erasmus.
Universitats que participen en el programa Sicue-S?neca.
Universitats que participen en el programa Programa Propi.

Preu vigent per crèdit

35,77 euros

 
Inici Mapa del Web
2018 Universitat Autònoma de Barcelona