A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet i Campus Virtual
 LA FACULTAT    ELS ESTUDIS    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA    RECERCA  

Facultat de Ciències > Els estudis > Totes les titulacions > Ciències > Titulacions de 1r i 2n cicle matemàtiques (llicenciatura de 1r i 2n cicles) (totes les titulacions)

Llicenciatura de Matemàtiques

Títol propi de Grau en Ciències (Matemàtiques)

Informació general

Extinció del pla d'estudis
D'acord amb la normativa sobre l'extinció dels plans d'estudis d'ensenyaments estructurats d'acord amb ordenaments anteriors al RD1393/2007, no s'oferirà docència de la titulació de Llicenciat en Matemàtiques el curs acadèmic 2013/14.
Els estudiants d'aquesta titulació que desitgin continuar els seus estudis, hauran de sol·licitar obligatòriament l'adaptació als nous ensenyaments de Grau de Matemàtiques.

Espai Europeu d'Ensenyament Superior (EEES)

Aquesta titulació forma part de la prova pilot d'adaptació a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES, Bolonya). Per tant, un cop assolits els tres primers cursos, l'alumne obtindrà el títol de graduat en Ciències, que és un títol propi de la UAB, reconegut per la Generalitat de Catalunya. Un cop superat el quart i el cinquè cursos obtindrà també el títol oficial de llicenciat.

Centre docent
Facultat de Ciències
Proposta docent

Proporcionar la formació necessària per als estudis eminentment científics i quantitatius, referents a la investigació i la formulació de sistemes i mètodes matemàtics.

Horaris/Torns

Un torn de matí.

Tipus d'avaluació

La metodologia ECTS implica una avaluació continuada en la qual es valora tot el treball de l'estudiant.

Pràctiques professionals

Pràctiques a empreses, institucions i instituts de secundària.

Programes d'intercanvi

Intercanvis amb universitats europees: Alemanya, Noruega, França, Itàlia, Bèlgica, Àustria, Dinamarca, Finlàndia, Polònia, Portugal, Romania i Suïssa
Intercanvis amb universitats de l'Estat espanyol: Madrid, País Basc, Granada, València, Cadis, Màlaga, Múrcia, Sevilla i Tenerife
Programa de Mobilitat de la UAB amb universitats d'arreu del món

Continuació a altres estudis de la UAB
Amb el 1r cicle d'aquesta titulació, també es pot accedir al 2n cicle dels estudis següents:
Publicitat i Relacions Públiques (Llicenciatura de 1r i 2n cicles)
Teoria de la Literatura i Literatura Comparada (Llicenciatura de 2n cicle)
Periodisme (Llicenciatura de 1r i 2n cicles)
Arxivística i Gestió de Documents (Títol propi extingit)
Comunicació Audiovisual (Llicenciatura de 1r i 2n cicles)
Observacions
Vegeu les titulacions complementàries de l'apartat Pla d'estudis.
Ciències
 
Inici Mapa del Web
2014 Universitat Autònoma de Barcelona