A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet i Campus Virtual Facebook Twitter
 LA FACULTAT    ELS ESTUDIS    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA    RECERCA  

Facultat de Ciències > Els estudis > Totes les titulacions > Ciències > Titulacions de 1r i 2n cicle geologia (llicenciatura de 1r i 2n cicles) (totes les titulacions)

Llicenciatura de Geologia

Informació general

Extinció del pla d'estudis
D’acord amb la normativa sobre l’extinció dels plans d’estudis d’ensenyaments estructurats d’acord ordenaments anteriors al RD 1393/2007, el  curs acadèmic 2013/14 no s'oferirà docencia de 1er,  2on i 3er curs de la titulació de Llicenciat en Geologia.
Els estudiants d’aquesta titulació que no hagin superat el total d’assignatures corresponents a aquests cursos, si desitgen continuar els seus estudis, hauran de sol·licitar obligatòriament l’adaptació als nous ensenyaments de Grau de Geologia.

El curs 2013/2014 és l'últim que s'ofereixen assignatures de 4rt curs d'aquest estudi.
Centre docent
Facultat de Ciències
Proposta docent

Proporcionar la formació necessària per a l'anàlisi de la composició i l'estructura de la terra i dels seus materials, el seu origen i la seva evolució temporal, i per a la localització de materials (mines, petroli, jaciments).

Horaris/Torns

1 torn de matí i tarda.

Tipus d'avaluació

Es combinen exàmens i treballs pràctics.

Pràctiques professionals

Pràctiques en empreses i institucions.

Programes d'intercanvi

Intercanvis amb universitats europees: Anglaterra, França i Itàlia.
Intercanvis amb universitats de l'Estat espanyol

Continuació a altres estudis de la UAB
Amb el 1r cicle d'aquesta titulació, també es pot accedir al 2n cicle dels estudis següents:
Publicitat i Relacions Públiques (Llicenciatura de 1r i 2n cicles)
Estudis d'Àsia Oriental (Llicenciatura de 2n cicle)
Humanitats (Llicenciatura de 1r i 2n cicles)
Teoria de la Literatura i Literatura Comparada (Llicenciatura de 2n cicle)
Ciències Ambientals (Llicenciatura de 1r i 2n cicles)
Periodisme (Llicenciatura de 1r i 2n cicles)
Història i Ciències de la Música (Llicenciatura de 2n cicle)
Arxivística i Gestió de Documents (Títol propi extingit)
Documentació (Llicenciatura de 2n cicle en extinció)
Comunicació Audiovisual (Llicenciatura de 1r i 2n cicles)
Antropologia Social i Cultural (Llicenciatura de 2n cicle)
Traducció i Interpretació (Llicenciatura de 1r i 2n cicles)
Més informació d'aquesta titulació

Web de la Secció de Geologia

Nova web de la Secció de Geologia

Ciències
 
Inici Mapa del Web
2017 Universitat Autònoma de Barcelona