A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet i Campus Virtual Facebook Twitter
 LA FACULTAT    ELS ESTUDIS    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA    RECERCA  

Facultat de Ciències > Els estudis > Totes les titulacions > Ciències > Titulacions de 1r i 2n cicle física (llicenciatura de 1r i 2n cicles) (totes les titulacions)

Llicenciatura de Física

Títol propi de Grau en Ciències (Física)

Informació general

Extinció del pla d'estudis
D'acord amb la normativa sobre l'extinció dels plans d'estudis d'ensenyaments estructurats d'acord amb ordenaments anteriors al RD1393/2007, no s'oferirà docència de la titulació de Llicenciat en Física el curs acadèmic 2013/14. Els estudiants d'aquesta titulació que desitgin continuar els seus estudis, hauran de sol·licitar obligatòriament l'adaptació als nous ensenyaments de Grau de Física.

Espai Europeu d'Ensenyament Superior (EEES)

Aquesta titulació forma part de la prova pilot d'adaptació a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES, Bolonya).
Per tant, un cop assolits els tres primers cursos, l'alumne obtindrà el títol de graduat en Ciències, que és un títol propi de la UAB, reconegut per la Generalitat de Catalunya. Un cop superat el quart i el cinquè curs obtindrà també el títol oficial de llicenciat.

Centre docent
Facultat de Ciències
Proposta docent

Proporcionar la formació necessària per a l'estudi i la interpretació dels fenòmens físics. Capacitar als estudiants per abordar situacions reals, des de la perspectiva del mètode científic, per tal d'analitzar acuradament problemàtiques diverses, independentment de l'àmbit d'aplicació, i obtenir les solucions òptimes. Formació àmplia i interdisciplinària.

Horaris/Torns

Un sol torn, horari de matí.

Tipus d'avaluació

La metodologia ECTS implica una evaluació continuada en la qual es valora tot el treball de l'estudiant.

Pràctiques professionals

Possibilitat de fer pràctiques en indústries, laboratoris o centres de recerca i en els laboratoris de recerca de la UAB.

Programes d'intercanvi

Intercanvis amb universitats europees: Itàlia, Alemanya, França i Holanda.
Intercanvis amb universitats de l'Estat espanyol: Tenerife, Granada, València, Madrid, Illes Balears i País Basc.

Continuació a estudis relacionats de la UAB
Amb el 1r cicle d'aquesta titulació, també es pot accedir al 2n cicle dels estudis següents:
Enginyeria Electrònica - Bellaterra (Eng. 2n cicle)
Enginyeria de Materials (Eng. 2n cicle)
Continuació a altres estudis de la UAB
Amb el 1r cicle d'aquesta titulació, també es pot accedir al 2n cicle dels estudis següents:
Publicitat i Relacions Públiques (Llicenciatura de 1r i 2n cicles)
Estudis d'Àsia Oriental (Llicenciatura de 2n cicle)
Humanitats (Llicenciatura de 1r i 2n cicles)
Teoria de la Literatura i Literatura Comparada (Llicenciatura de 2n cicle)
Periodisme (Llicenciatura de 1r i 2n cicles)
Història i Ciències de la Música (Llicenciatura de 2n cicle)
Arxivística i Gestió de Documents (Títol propi extingit)
Documentació (Llicenciatura de 2n cicle en extinció)
Comunicació Audiovisual (Llicenciatura de 1r i 2n cicles)
Antropologia Social i Cultural (Llicenciatura de 2n cicle)
Traducció i Interpretació (Llicenciatura de 1r i 2n cicles)
Més informació d'aquesta titulació
Coordinació de la titulació
Ciències
 
Inici Mapa del Web
2017 Universitat Autònoma de Barcelona