A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet i Campus Virtual Facebook Twitter
 LA FACULTAT    ELS ESTUDIS    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA    RECERCA  

Grau de Ciències Ambientals

Informació general

Centre docent

Presentació

La UAB és una institució de referència en ciències ambientals. Va ser la primera universitat espanyola en posar en marxa, l’any 1992, un programa formatiu en aquest camp. Des d’aleshores, s’ha pogut constatar el gran interès social pels estudis en ciències ambientals i que tant els estudiants com els titulats es caracteritzen per ser persones compromeses amb la preservació del medi ambient, extraordinàriament dinàmiques i socialment participatives. Aquests trets concorden amb la filosofia del grau, en què es tracten temes molt diversos relacionats amb les múltiples dimensions del medi ambient.

El grau conserva els principis que van inspirar la creació de la llicenciatura el 1992: interdisciplinarietat, enfocaments integrats, pes relativament important de les ciències socials, contacte assidu entre el professorat i una relació estreta amb les administracions públiques, les empreses i la societat civil.

Els graduats adquireixen coneixements sobre els aspectes teòrics i pràctics de les ciències naturals i de les ciències socials, i sobre les tecnologies necessàries per dur aquests coneixements a la pràctica. Desenvolupen aptituds com ara versatilitat i adaptabilitat als nous reptes, preparació per promoure una cultura ambiental i, en general, capacitat per situar el medi ambient i la sostenibilitat al centre de les polítiques de desenvolupament econòmic i social.

Més concretament, els professionals d’aquest sector han d’afrontar temes relatius a la qualitat de l’aire, de l’aigua i dels sòls; als processos de recuperació ambiental; a la diversitat, conservació, ús i gestió dels recursos naturals, geològics i biòtics; a la dinàmica atmosfèrica i meteorològica i els seus patrons de variació; i a l’optimització de les activitats humanes i els processos productius perquè siguin sostenibles tant des dels punts de vista ambiental i socioeconòmic (nova cultura de l’aigua, ecodisseny, resolució de conflictes socioambientals, etc.).

Coordinador i equip de coordinació

Fes clic en el següent enllaç per saber quins són els coordinadors de les titulacions que s'imparteixen a la facultat.

Coordinació de Titulacions 

Formació complementària

A l'inici de setembre, les facultats de Ciències i de Biociències organitzen cursos propedèutics de matemàtiques, física, química i biologia per a científics dirigits a l'alumnat de nou ingrés que necessiti cobrir mancances de formació.

Modalitat

Presencial.

Règim d'estudi

Dedicació a temps complet. Possibilitat de règim a temps parcial.

Període lectiu

Matriculació anual. Planificació d'assignatures semestral.

Idioma

Català, castellà i anglès.

Tipus d'avaluació

La metodologia dels crèdits ECTS implica una avaluació continuada, en la qual es valora tota la feina de l'estudiant.

Programes d'intercanvi

La Universitat Autònoma de Barcelona participa en nombrosos programes de mobilitat i d'intercanvi arreu del món, especialment amb Europa, Amèrica Llatina i l'Àsia, intercanvis que permeten a la comunitat universitària de la UAB conèixer altres realitats universitàries i als estudiants estrangers completar la seva formació a la UAB.

Intercanvis amb universitats europees (Erasmus):
L'Erasmus és el programa de la Unió Europea en el camp de l'educació superior, que afavoreix la mobilitat europea i ajuda a progressar en la transparència i reconeixement acadèmic total entre tots els estudis i sistemes de qualificacions de la Unió.

Intercanvis amb universitats de l'Estat Espanyol (Sicue-Sèneca):
El Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios de España (SICUE) facilita els intercanvis d'estudiants dins de l'Estat Espanyol. Aquest intercanvi ofereix a l'estudiant la possibilitat d'experimentar diferents sistemes docents, inclòs el règim de pràctiques, i de conèixer els aspectes socials i culturals d'altres Comunitats Autònomes.

Programa Propi UAB amb universitats d'arreu del món:
El programa Propi de la UAB dóna l'oportunitat als alumnes matriculats a la nostra universitat de fer una estada acadèmica d'un semestre o d'un curs sencer en una universitat estrangera que no participi en el programa Erasmus.

Llistat d'universitats amb programes d'intercanvi

Universitats que participen en el programa Erasmus.
Universitats que participen en el programa Sicue-S?neca.
Universitats que participen en el programa Programa Propi.

 

Preu vigent per crèdit

35,77 euros

Més informació d'aquest grau

http://www.uab.cat/ciencies-ambientals

 
Inici Mapa del Web
2018 Universitat Autònoma de Barcelona