A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet Campus Virtual
 LA FACULTAT    ELS ESTUDIS    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIĶ ACADČMICA  
 Facultat de Traducciķ i d'Interpretaciķ  Els estudis  Traducciķ i interpretaciķ  Informaciķ general 

PRÀCTIQUES DEL GRAU DE TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ

 

Documents i avisos
 Informaciķ General 
Contacte

Les assignatures de pràctiques

La Facultat de Traducció i d’Interpretació de la UAB ofereix als alumnes de 4t curs:

  • Grau de Traducció i Interpretació, una assignatura optativa de 6 crèdits, que és pot desenvolupar al primer o al segon semestre (codi 101456)
  • Llicenciatura de Traducció i Interpretació, dues assignatures optatives o de lliure elecció de 6 crèdits cadascuna,  que es poden desenvolupar al primer i/o segon semestre (codi 1r semestre: 22442) (codi 2n semestre: 22573)

Aquestes assignatures es regeixen per la normativa de pràctiques i per la guia de l'assignatura de pràctiques.

El funcionament de les pràctiques es fonamenta en la col·laboració de quatre parts: l'alumne, el tutor extern dins de la empresa o entitat, el tutor intern dins de la Facultat de Traducció i d'Interpretació i el coordinador de les pràctiques designat pel Vicedeganat d'Extensió Universitària i pel personal de la Gestió Acadèmica.

Les pràctiques consisteixen en la realització de les tasques relacionades amb la traducció o la interpretació pels alumnes dins de l'empresa o entitat col·laboradora. La funció principal del tutor extern es organitzar el procés de treball de l'alumne dintre de l'empresa o entitat col·laboradora, mentre que la tasca fonamental del tutor intern de la Facultat consisteix en ser consultor de l'alumne i ajudar-lo a resoldre problemes puntuals.

Les assignatures de pràctiques estan sotmeses a un calendari específic i, essent una activitat formativa dirigida als estudiants, ha de ser avaluada mitjançant la presentació de tres informes: 1) l'informe de l'alumne, 2) l'informe del tutor extern nomenat per l'empresa o entitat i 3) l'informe del tutor intern de la Facultat.


Els estudiants del grau de Traducció i Interpretació matriculats de l’assignatura de pràctiques han de confeccionar també la seva carpeta professional i presentar-li al tutor intern, juntament amb l’informe final.

Els documents que asseguren el funcionament de les pràctiques, des del punt de vist formal, són: el conveni marc i el conveni específic.

Per iniciar o mantenir una col•laboració amb la Facultat de Traducció i d'Interpretació de la UAB i oferir places de pràctiques, l'empresa o entitat interessada ha d'omplir i lliurar al coordinador de pràctiques la fitxa-entitat. Si es tracta d'una col•laboració nova, cal formalitzar un conveni entre la Facultat de Traducció i d'Interpretació i l'empresa o l'entitat.

Cada alumne que vol matricular-se de la assignatura de pràctiques, ha de llegir atentament les instruccions per a la matrícula i el desenvolupament de les pràctiques, i fer arribar a la Facultat la seva fitxa-alumne degudament omplerta.

L'adjudicació de les places ofertes es completament pública i es pot consultar en qualsevol moment en aquest web en l'apartat de recursos, fitxer de l'oferta de places de pràctiques.

El coordinador de pràctiques publica en aquest web, en l'apartat dels comunicats, els seus comentaris i tota la informació necessària per al funcionament de les assignatures de pràctiques i per a la seva avaluació. Qualsevol contacte, actualització de dades o incidència s'han de comunicar al coordinador de les pràctiques.

 

Inici Mapa web
2015 Universitat Autōnoma de Barcelona