A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet Campus Virtual
 LA FACULTAT    UNITATS DOCENTS    ELS ESTUDIS    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA    RECERCA  

Grau de Medicina (UAB-UPF)

Informació general

Centre docent

Presentació

Els objectius que l’estudiant ha d’assolir són:

  • Aprendre els fonaments científics de la medicina, especialment l’estructura i la funció del cos humà en els àmbits molecular, cel·lular, tissular i orgànic; les bases de la conducta humana; els efectes de la malaltia sobre l'organisme; els factors que causen la malaltia, i els fonaments de les intervencions terapèutiques segons les proves científiques disponibles.
  • Adquirir les habilitats clíniques que permetin el diagnòstic, la prevenció i el tractament de les malalties, especialment la confecció d'una història clínica, la realització de l'examen físic i mental, l'elaboració de diagnòstics, el tractament de situacions urgents, l'establiment de mesures preventives i l'adquisició d'experiència clínica en diferents àmbits sanitaris.
  • Adquirir els valors professionals, les actituds i els comportaments ètics mitjançant el reconeixement dels elements essencials de la professió mèdica, l’aplicació del principi de justícia social, el desenvolupament de la pràctica professional amb respecte cap a l’autonomia del pacient i la necessitat d’actualitzar la pròpia competència professional amb l’aprenentatge autònom de nous coneixements.
     

Modalitat

Presencial

Règim d'estudi

Temps complet.

Període lectiu

Trimestral, amb avaluació final en acabar el trimestre.

Idioma

Català, castellà i anglès.

Tipus d'avaluació

La metodologia dels crèdits ECTS implica una avaluació continuada, en la qual es valora tota la feina de l'estudiant.

Programes d'intercanvi

Possibilitat de fer estades acadèmiques i de recerca a l'estranger. El pla d'estudis preveu un trimestre de mobilitat.

Preu vigent per crèdit

39,53 euros

 
Inici Mapa del Web Contactar Sobre el Web
2018 Universitat Autònoma de Barcelona