A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet Campus virtual Twitter Facebook
 LA FACULTAT    ELS ESTUDIS    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA    RECERCA  

Grau de Sociologia

Informació general

Centre docent

Presentació

El grau de Sociologia està destinat a estudiants que tinguin interès en comprendre diversos fenòmens que susciten debats públics, com la cultura, les desigualtats socioeconòmiques, l'educació, el gènere, la immigració, la política social, la religió o el treball.

L'exercici de la sociologia consisteix en desenvolupar un cos de coneixements vàlid i fiable basat en la investigació que contribueixi a la millora de la condició humana global. Amb aquesta finalitat, s'ofereix un ampli coneixement de les ciències socials i una preparació més profunda sobre l'estructura social, la metodologia i les tècniques d'investigació i la teoria sociològica.

El grau de Sociologia ofereix la formació requerida per exercir la professió en camps com la intervenció social, l'urbanisme, l'administració pública, la recerca, els estudis de mercat, la gestió cultural, etc.

Coordinador i equip de coordinació

Dra. Olga Serradell i Pumareda  Tel. 93 581 2447   Olga.Serradell@uab.cat

Formació complementària

Curs propedèutic sobre Mètodes Quantitatius per a l'alumnat de nou ingrés.
Curs propedèutic sobre Fonaments Matemàtics per a estudiants que ja estan matriculats.

Modalitat

Presencial.

Règim d'estudi

Dedicació a temps complet. Possibilitat de règim a temps parcial.

Període lectiu

Semestral.

Idioma

Català, castellà i anglès.

Tipus d'avaluació

La Facultat utilitza una metodologia d’avaluació continuada. La mida reduïda dels grups permet una activitat de tutoria personalitzada.

Programes d'intercanvi

Coordinador d'intercanvis: Francesc Serra (Francesc.Serra@uab.cat)

Per a més informació: intercanvis.politiques@uab.cat

Podeu consultar l'apartat Mobilitat internacional

Preu vigent per crèdit

25,27 euros.

Inici Sobre el Web
2018 Universitat Autònoma de Barcelona