A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet Campus virtual
 LA FACULTAT    ELS ESTUDIS    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA    RECERCA  

Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia > Els estudis > Graus eees > Títols de Grau (EEES) > Ciències Socials i Jurídiques > Grau sociologia (informació general )

Grau de Sociologia

Informació general

Centre docent

Presentació

El grau de Sociologia està destinat a estudiants que tinguin interès en comprendre diversos fenòmens que susciten debats públics, com la cultura, les desigualtats socioeconòmiques, l'educació, el gènere, la immigració, la política social, la religió o el treball.

L'exercici de la sociologia consisteix en desenvolupar un cos de coneixements vàlid i fiable basat en la investigació que contribueixi a la millora de la condició humana global. Amb aquesta finalitat, s'ofereix un ampli coneixement de les ciències socials i una preparació més profunda sobre l'estructura social, la metodologia i les tècniques d'investigació i la teoria sociològica.

Coordinador i equip de coordinació

Esther Fernández Mostaza    93 581 2421    MariaEsther.Fernandez@uab.cat

Implantació dels estudis

La implantació del Grau de Ciència política i gestió pública i del Grau de Sociologia es farà d'acord amb el següent calendari:

Curs Implantació
1r Grau 2009/2010
2n Grau 2010/2011
3r Grau 2011/2012
4rt Grau 2012/2013

Els estudiants que hagin començat estudis de llicenciatura i vulguin adaptar-se als estudis de grau ho hauran de sol·licitar a la Gestió acadèmica en els períodes fixats en el calendari academicoadministratiu de la UAB. El seu expedient s'adaptarà d'acord amb les indicacions de les taules d'adaptació aprovades per la Comissió d'Afers Acadèmics de la UAB.

Formació complementària

La Facultat, quan és necessari, ofereix cursos propedèutics per poder encarar amb èxit les matèries de matemàtiques i estadística, que són una bona oportunitat per anivellar aquests coneixements.

Modalitat

Presencial.

Règim d'estudi

Dedicació a temps complet. Possibilitat de règim a temps parcial.

Període lectiu

Semestral.

Idioma

Català i castellà.

Tipus d'avaluació

La metodologia dels crèdits ECTS implica una avaluació continuada en la qual es valora tota la feina de l'estudiant.

Programes d'intercanvi

Informació de la Facultat a: http://www.uab.cat/web/mobilitat-i-intercanvi-1345654565314.html

Informació general a: http://www.uab.cat/web/estudiar/mobilitat-i-intercanvi-internacional/la-internacionalitzacio-en-xifres-1345671061780.html

Coordinador d'intercanvis: Francesc Serra (Francesc.Serra@uab.cat)

Per a més informació: intercanvis.politiques@uab.cat

Preu vigent per crèdit

25,27 euros.

Inici Sobre el Web
2015 Universitat Autònoma de Barcelona