A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet Campus Virtual Imatge Twitter_plana principal
 LA FACULTAT    FUTURS ALUMNES    ESTUDIS    INFORMACIÓ ACADÈMICA    MOBILITAT I INTERCANVI    RECERCA  

Grau d'Economia

Informació general

Centre docent

Presentació

Un dels avantatges d’aquesta titulació és l’opció de triar un itinerari que queda reflectit en el títol: Anàlisi econòmic i mètodes quantitatius; Desenvolupament, creixement i economia internacional; Economia pública i anàlisi territorial; y Economia i gestió.

La Facultat d’Economia i Empresa disposa de programes d’intercanvi amb universitats internacionals i de pràctiques guiades mitjançant el prestigiós Programa Universitat i Empresa o el Programa Multiregional Internacional de Gestió Empresarial (MIBP). 

Aquesta facultat compta amb un Departament d’Economia Aplicada que és un dels més importants d’Espanya i gaudeix del prestigi internacional gràcies a la seva tasca investigadora en temes, com per exemple, les migracions. Un altre entitat que al mencionar és el Institut d’Anàlisi Econòmica, del CSIC, que està ubicat al campus de la UAB i que manté unes relacions molt fructíferes amb els departaments de la Facultat d’Economia i Empresa.

Coordinador i equip de coordinació

Maite Cabeza Gutés

Formació complementària

Curs propedèutic de matemàtiques (curs optatiu que s'imparteixe al setembre).

Modalitat

Presencial.

Règim d'estudi

Dedicació a temps complet. Possibilitat de règim a temps parcial.

Període lectiu

Quatre cursos que es poden desenvolupar en quatre anys acadèmics dividits en dos semestres.

Idioma

Català i castellà. Es poden triar algunes assignatures en anglès.

Tipus d'avaluació

Avaluació continuada, en la qual es valora tota la feina desenvolupada per l'estudiant a partir de les classes rebudes, les pràctiques, les presentacions orals i escrites i els exàmens.

Programes d'intercanvi

Com a part important de la seva formació es recomana a tots els estudiants participar en un dels programes d'intercanvi dels que disposa la facultat: Programa Erasmus per a estades en universitats europees, Programa SICUE / Sèneca per a estades en universitats de l'estat espanyol i Programa Propi per a estades en universitats fora de la Unió Europea. L'estada pot ser d'un semestre o de tot el curs acadèmic i permet a l'estudiant obtenir part dels crèdits del seu pla d'estudis a una altra universitat amb el valor afegit que proporciona aquesta experiència a nivell social i cultural.

Preu vigent per crèdit

25,27 euros.

Beques específiques

S'admeten estudiants amb beca salari Ítaca UAB-Banco Santander.

Mapa del Web Inici Contactar
2018 Universitat Autònoma de Barcelona