A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet i Campus Virtual Facebook Facebook Twitter Twitter
 LA FACULTAT    ELS ESTUDIS    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA    RECERCA  

Grau de Geologia

Informació general

Centre docent

Presentació

La inserció laboral dels geòlegs és alta, atès que existeix una gran demanda de titulats com a conseqüència de la seva polivalència, que els permet desenvolupar el seu treball professional en diversos àmbits laborals com la geotècnia i l’enginyeria geològica, l’exploració i gestió de recursos naturals i del patrimoni, o la recerca en geologia bàsica.

Coordinador i equip de coordinació

Fes clic en el següent enllaç per saber quins són els coordinadors de les titulacions que s'imparteixen a la facultat.

Coordinació de Titulacions 


Formació complementària

La Facultat de Ciències ofereix cursos propedèutics el mes de setembre, abans de l'inici de curs.

  • Física per a científics
  • Matemàtiques per a científics
  • Química per a científics
  • Biologia per a científics

Modalitat

Presencial.

Règim d'estudi

Dedicació a temps complet. Possibilitat de règim a temps parcial.

Període lectiu

La matriculació és anual però el curs s'organitza per semestres. A 1r i 2n cursos es combinen assignatures anuals i semestrals. A 3r i 4t totes les assignatures són semestrals.

Idioma

Català, castellà i anglès.

Tipus d'avaluació

S'avalua continuadament, generalment amb proves a classe, a través de treballs i amb exàmens globals. A totes les assignatures es fan exàmens de la part pràctica (mapes, microscopi, etc.).

Programes d'intercanvi

La Universitat Autònoma de Barcelona participa en nombrosos programes de mobilitat i d'intercanvi arreu del món, especialment amb Europa, Amèrica Llatina i l'Àsia, intercanvis que permeten a la comunitat universitària de la UAB conèixer altres realitats universitàries i als estudiants estrangers completar la seva formació a la UAB.

Intercanvis amb universitats europees (Erasmus):
L'Erasmus és el programa de la Unió Europea en el camp de l'educació superior, que afavoreix la mobilitat europea i ajuda a progressar en la transparència i reconeixement acadèmic total entre tots els estudis i sistemes de qualificacions de la Unió.

Intercanvis amb universitats de l'Estat Espanyol (Sicue-Sèneca):
El Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios de España (SICUE) facilita els intercanvis d'estudiants dins de l'Estat Espanyol. Aquest intercanvi ofereix a l'estudiant la possibilitat d'experimentar diferents sistemes docents, inclòs el règim de pràctiques, i de conèixer els aspectes socials i culturals d'altres Comunitats Autònomes.

Programa Propi UAB amb universitats d'arreu del món:
El programa Propi de la UAB dóna l'oportunitat als alumnes matriculats a la nostra universitat de fer una estada acadèmica d'un semestre o d'un curs sencer en una universitat estrangera que no participi en el programa Erasmus.

Llistat d'universitats amb programes d'intercanvi

Universitats que participen en el programa Erasmus.
Universitats que participen en el programa Sicue-S?neca.
Universitats que participen en el programa Programa Propi.

Preu vigent per crèdit

35,77 euros

Més informació d'aquest grau

 
Inici Mapa del Web
2018 Universitat Autònoma de Barcelona