A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet i Campus Virtual
 LA FACULTAT    ELS ESTUDIS    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA    RECERCA  

Facultat de Ciències > Els estudis > Graus eees > Títols de Grau (EEES) > Ciències > Grau física + química (graus eees)

Grau de Física + Grau de Química

Informació general

Centre docent

Presentació

La combinació de les titulacions de Física i de Química proporciona una formació de màxim nivell i de qualitat que combina el domini de la física amb el coneixement profund de la matèria que proporciona la química, en termes de composició, propietats i reactivitat a escala atòmica i molecular. Amb la doble titulació, l'estudiant adquireix una base científica sòlida sobre els conceptes claus de la física i de la química, tant en l'aspecte teòric com en l’experimental i el pràctic.

L’estudiant obté una formació científica interdisciplinària i una capacitat d'anàlisi i d'abstracció que li permeten abordar els reptes i desenvolupar la seva professió amb eficàcia en els camps acadèmic, científic i tecnològic, o bé continuar la seva formació amb estudis especialitzats.

Coordinador i equip de coordinació

Carles Navau Ros
Manel del Valle Zafra

Formació complementària

Abans d'iniciar el curs, durant el mes de setembre, s'oferirà un curs de matemàtiques per a l'alumnat de nou ingrés.

Modalitat

Presencial.

Règim d'estudi

Dedicació a temps complet. Possibilitat de règim a temps parcial.

Període lectiu

Semestral /anual

Idioma

Català, castellà i anglès.

Tipus d'avaluació

La metodologia dels crèdits ECTS implica una avaluació continuada en la qual es valora tota la feina de l'estudiant.

Programes d'intercanvi

La Universitat Autònoma de Barcelona participa en nombrosos programes de mobilitat i d'intercanvi arreu del món, especialment amb Europa, Amèrica Llatina i l'Àsia, intercanvis que permeten a la comunitat universitària de la UAB conèixer altres realitats universitàries i als estudiants estrangers completar la seva formació a la UAB.

Intercanvis amb universitats europees (Erasmus):
L'Erasmus és el programa de la Unió Europea en el camp de l'educació superior, que afavoreix la mobilitat europea i ajuda a progressar en la transparència i reconeixement acadèmic total entre tots els estudis i sistemes de qualificacions de la Unió.

Intercanvis amb universitats de l'Estat Espanyol (Sicue-Sèneca):
El Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios de España (SICUE) facilita els intercanvis d'estudiants dins de l'Estat Espanyol. Aquest intercanvi ofereix a l'estudiant la possibilitat d'experimentar diferents sistemes docents, inclòs el règim de pràctiques, i de conèixer els aspectes socials i culturals d'altres Comunitats Autònomes.

Programa Propi UAB amb universitats d'arreu del món:
El programa Propi de la UAB dóna l'oportunitat als alumnes matriculats a la nostra universitat de fer una estada acadèmica d'un semestre o d'un curs sencer en una universitat estrangera que no participi en el programa Erasmus.

Llistat d'universitats amb programes d'intercanvi

Universitats que participen en el programa Erasmus.
Universitats que participen en el programa Sicue-Sèneca.
Universitats que participen en el programa Programa Propi.

Preu vigent per crèdit

35,77

 
Inici Mapa del Web
2015 Universitat Autònoma de Barcelona