A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet i Campus Virtual Facebook Facebook Twitter Twitter
 LA FACULTAT    ELS ESTUDIS    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA    RECERCA  

Grau de Física + Grau de Química

Informació general

Centre docent

Presentació

El doble grau de Física i Química proporciona una formació de màxim nivell i de qualitat que combina el domini de la física amb el coneixement profund de la matèria que proporciona la química, en termes de composició, propietats i reactivitat a escala atòmica i molecular. Amb la doble titulació, l'estudiant adquireix una base científica sòlida sobre els conceptes bàsics de la física i de la química, tant en l'aspecte teòric com en l’experimental i el pràctic.

L'estudiant obté una formació científica interdisciplinària que li proporciona una capacitat d'anàlisi i d'abstracció i unes habilitats pràctiques per abordar els reptes professionals amb eficàcia en els camps acadèmic, científic i tecnològic.

Coordinador i equip de coordinació

Fes clic en el següent enllaç per saber quins són els coordinadors de les titulacions que s'imparteixen a la facultat.

Coordinació de Titulacions 

Formació complementària

Abans d'iniciar el curs, durant el mes de setembre, s'ofereixen cursos propedèutics per a l'alumnat de nou ingrés:

  • Física per a científics
  • Química per a científics
  • Biologia per a científics
  • Matemàtiques per a físics i matemàtics

Modalitat

Presencial.

Règim d'estudi

Dedicació a temps complet. Possibilitat de règim a temps parcial.

Període lectiu

Semestral /anual

Idioma

Català, castellà i anglès.

Tipus d'avaluació

La metodologia dels crèdits ECTS implica una avaluació continuada en la qual es valora tota la feina de l'estudiant.

Programes d'intercanvi

La Universitat Autònoma de Barcelona participa en nombrosos programes de mobilitat i d'intercanvi arreu del món, especialment amb Europa, Amèrica Llatina i l'Àsia, intercanvis que permeten a la comunitat universitària de la UAB conèixer altres realitats universitàries i als estudiants estrangers completar la seva formació a la UAB.

Intercanvis amb universitats europees (Erasmus):
L'Erasmus és el programa de la Unió Europea en el camp de l'educació superior, que afavoreix la mobilitat europea i ajuda a progressar en la transparència i reconeixement acadèmic total entre tots els estudis i sistemes de qualificacions de la Unió.

Intercanvis amb universitats de l'Estat Espanyol (Sicue-Sèneca):
El Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios de España (SICUE) facilita els intercanvis d'estudiants dins de l'Estat Espanyol. Aquest intercanvi ofereix a l'estudiant la possibilitat d'experimentar diferents sistemes docents, inclòs el règim de pràctiques, i de conèixer els aspectes socials i culturals d'altres Comunitats Autònomes.

Programa Propi UAB amb universitats d'arreu del món:
El programa Propi de la UAB dóna l'oportunitat als alumnes matriculats a la nostra universitat de fer una estada acadèmica d'un semestre o d'un curs sencer en una universitat estrangera que no participi en el programa Erasmus.

Llistat d'universitats amb programes d'intercanvi

Universitats que participen en el programa Erasmus.
Universitats que participen en el programa Sicue-S?neca.
Universitats que participen en el programa Programa Propi.

Preu vigent per crèdit

35,77

 
Inici Mapa del Web
2018 Universitat Autònoma de Barcelona