A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet i Campus Virtual Facebook Twitter
 LA FACULTAT    ELS ESTUDIS    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA    RECERCA  

Grau de Física

Informació general

Centre docent

Presentació

El grau està estructurat de manera que permet seguir diferents itineraris de formació especialitzada: un itinerari de Física Fonamental, un altre de Física Aplicada i un altre en què es cursen simultàniament aquests estudis amb el grau de Matemàtiques i de Física i Química.

La vinculació del Departament de Física amb grans instal·lacions científiques de primer nivell internacional, com el Laboratori LHC del CERN de Ginebra, el telescopi de raigs gamma MAGIC o el sincrotró ALBA, es tradueix en un gran nivell de docència i recerca, amb una titulació de referència a nivell europeu. Prova d'això és, per exemple, la participació en el descobriment del Bosó de Higgs. L'IFAE (Institut de Física d'Altes Energies) participat per la UAB, ha estat reconegut recentment com a Centre d'Excel·lència Severo Ochoa.

La UAB és actualment el nucli d'un dels pols de nanociència i nanotecnologia més importants d'Europa, el Barcelona Nanotechnology cluster-Bellaterra. Es tracta d'una entitat orientada cap a la investigació científica i les seves aplicacions industrials, que agrupa les capacitats i l'experiència en nanociència i nanotecnologia de l’Institut Català de Nanotecnologia (ICN), l’Institut de Ciència de Materials ( ICMAB-CSIC), el Centre Nacional de Microelectrònica (CNM-CSIC), el Centre d'Investigació en Nanociència i Nanotecnologia (CIN2), el  MATGAS (entre d'investigació i desenvolupament de Carburos Metálicos), i l'empresa D+T Microelectrònica AIE, tots ells membres del Parc de Recerca UAB.

L'existència de nombrosos projectes de col·laboració entre membres del Departament de Física i dels centres de recerca amb empreses nacionals i estrangeres potencia la incorporació de llicenciats tant en el món empresarial com en el de la recerca bàsica i aplicada.

Coordinador i equip de coordinació

Fes clic en el següent enllaç per saber quins són els coordinadors de les titulacions que s'imparteixen a la facultat.

Coordinació de Titulacions 

 

Formació complementària

Cursos propedèutics de Física, Química i Biologia per a científics i de Matemàtiques per a físics i matemàtics durant el mes de setembre, abans de l'inici de curs, per a l'alumnat de nou ingrés.

Modalitat

Presencial.

Règim d'estudi

Dedicació a temps complet. Possibilitat de règim a temps parcial.

Període lectiu

Semestral (amb algunes assignatures anuals).

Idioma

Català, castellà i anglès.

Tipus d'avaluació

La metodologia dels crèdits ECTS implica una avaluació continuada en la qual es valora tota la feina de l'estudiant.

Programes d'intercanvi

La Universitat Autònoma de Barcelona participa en nombrosos programes de mobilitat i d'intercanvi arreu del món, especialment amb Europa, Amèrica Llatina i l'Àsia, intercanvis que permeten a la comunitat universitària de la UAB conèixer altres realitats universitàries i als estudiants estrangers completar la seva formació a la UAB.

Intercanvis amb universitats europees (Erasmus):
L'Erasmus és el programa de la Unió Europea en el camp de l'educació superior, que afavoreix la mobilitat europea i ajuda a progressar en la transparència i reconeixement acadèmic total entre tots els estudis i sistemes de qualificacions de la Unió.

Intercanvis amb universitats de l'Estat Espanyol (Sicue-Sèneca):
El Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios de España (SICUE) facilita els intercanvis d'estudiants dins de l'Estat Espanyol. Aquest intercanvi ofereix a l'estudiant la possibilitat d'experimentar diferents sistemes docents, inclòs el règim de pràctiques, i de conèixer els aspectes socials i culturals d'altres Comunitats Autònomes.

Programa Propi UAB amb universitats d'arreu del món:
El programa Propi de la UAB dóna l'oportunitat als alumnes matriculats a la nostra universitat de fer una estada acadèmica d'un semestre o d'un curs sencer en una universitat estrangera que no participi en el programa Erasmus.

Llistat d'universitats amb programes d'intercanvi

Universitats que participen en el programa Erasmus.
Universitats que participen en el programa Sicue-S?neca.
Universitats que participen en el programa Programa Propi.

Preu vigent per crèdit

35,77 euros

 
Inici Mapa del Web
2018 Universitat Autònoma de Barcelona