A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet i Campus Virtual Facebook Twitter
 LA FACULTAT    ELS ESTUDIS    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA    RECERCA  

Grau d'Estadística Aplicada

Informació general

Centre docent

Presentació

Un dels trets característics de la societat actual és la gran quantitat d'informació generada per diferents mitjans. A més, el desenvolupament progressiu i continuat de les noves tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC) ha accelerat aquest fenomen de manera notable i ha facilitat la difusió a escala mundial de grans volums de dades. 

La figura de l'expert en estadística es fa imprescindible en els projectes amb equips multidisciplinaris, en què s'ha de treballar cooperant amb els especialistes d'altres àmbits i participant en tot el procés de decisió, des del disseny experimental fins a l'extracció de models i tendències per a la interpretació dels resultats.

Totes les assignatures dels tres primers cursos del grau s'imparteixen a la UAB. Algunes d'aquestes assignatures les imparteix professorat de la UVic, però sempre en aules de la UAB. A quart curs l'estudiant pot escollir fer totes les matèries a la UAB o bé seguir una o més assignatures a la UVic, segons l'itinerari que vulgui cursar.

 

Coordinador i equip de coordinació

Fes clic en el següent enllaç per saber quins són els coordinadors de les titulacions que s'imparteixen a la facultat.

Coordinació de Titulacions 

Formació complementària

  • Curs propedèutic de Física per a científics
  • Curs propedèutic de Matemàtiques per a científics
  • Curs propedèutic de Química per a científics
  • Curs propedèutic de Biologia per a científics

Modalitat

Presencial. També s'ofereix la possibilitat de cursar el grau d'Estadística Aplicada de manera virtual; contacteu amb el coordinador d'estudis per rebre informació sobre aquesta opció.

Règim d'estudi

Possibilitat de cursar la via lenta (temps parcial): 30 crèdits en la primera matrícula i entre 24 i 42 crèdits en la resta de matrícules.

Període lectiu

Matriculació anual i planificació d'assignatures semestral.

Idioma

Català i castellà, i/o anglès.

Tipus d'avaluació

La metodologia dels crèdits ECTS implica una avaluació continuada, en la qual es valora tota la feina desenvolupada per l'estudiant a partir de les classes rebudes, les pràctiques i les presentacions orals i escrites. En algunes assignatures es fan proves de síntesi, finals i/o parcials.

Programes d'intercanvi

La Universitat Autònoma de Barcelona participa en nombrosos programes de mobilitat i d'intercanvi arreu del món, especialment amb Europa, Amèrica Llatina i l'Àsia, intercanvis que permeten a la comunitat universitària de la UAB conèixer altres realitats universitàries i als estudiants estrangers completar la seva formació a la UAB.

Intercanvis amb universitats europees (Erasmus):
L'Erasmus és el programa de la Unió Europea en el camp de l'educació superior, que afavoreix la mobilitat europea i ajuda a progressar en la transparència i reconeixement acadèmic total entre tots els estudis i sistemes de qualificacions de la Unió.

Intercanvis amb universitats de l'Estat Espanyol (Sicue-Sèneca):
El Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios de España (SICUE) facilita els intercanvis d'estudiants dins de l'Estat Espanyol. Aquest intercanvi ofereix a l'estudiant la possibilitat d'experimentar diferents sistemes docents, inclòs el règim de pràctiques, i de conèixer els aspectes socials i culturals d'altres Comunitats Autònomes.

Programa Propi UAB amb universitats d'arreu del món:
El programa Propi de la UAB dóna l'oportunitat als alumnes matriculats a la nostra universitat de fer una estada acadèmica d'un semestre o d'un curs sencer en una universitat estrangera que no participi en el programa Erasmus.

Llistat d'universitats amb programes d'intercanvi

Universitats que participen en el programa Erasmus.
Universitats que participen en el programa Sicue-Sèneca.
Universitats que participen en el programa Programa Propi.

Preu vigent per crèdit

35,77 euros

 
Inici Mapa del Web
2018 Universitat Autònoma de Barcelona