A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet i Campus Virtual Facebook Facebook Twitter Twitter
 LA FACULTAT    ELS ESTUDIS    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA    RECERCA  
 Facultat de Ciències  Els estudis  Faqs  Sobre els estudis 
Accés als estudis
Matrícula
 Sobre els estudis 

Si vull canviar d'universitat per continuar els mateixos estudis que estic cursant, què puc fer?
Si ja tens 60 crèdits aprovats d'aquests estudis, pots demanar un trasllat d'expedient. Si no tens 60 crèdits, pots demanar plaça via preinscripció, com si comencessis de nou, i, quan et donin plaça, pots demanar convalidació dels crèdits que tens aprovats en el moment de formalitzar la matrícula.

Quins són els requisits per poder demanar el trasllat d'expedient?
· Haver superat el primer curs complet (alumnat d'un pla d'estudis que està estructurat en assignatures) o haver superat 60 crèdits, com a mínim (alumnat d'un pla d'estudis que està estructurats en crèdits), en una universitat de l'Estat espanyol.
· Si es vol accedir a uns estudis de només segon cicle o a un segon cicle d'una titulació de primer i segon cicle, caldrà haver superat un mínim de 20 crèdits del segon cicle per al qual es sol·licita el trasllat.
· No haver esgotat el règim de permanència dels alumnes de la UAB.
· El pla d'estudis pel qual es sol·licita el trasllat haurà d'estar vigent.
· Totes les sol·licituds hauran d'estar degudament motivades i justificades.

Quins són els criteris d'adjudicació de places per trasllat d'expedient? Quantes places es reserven?
Per a l'adjudicació de les places per accedir per la via de trasllat d'expedient, les sol·licituds són ordenades de major a menor nota, segons la puntuació resultant de la baremació de l'expedient acadèmic dels alumnes sol·licitants.
La baremació dels expedients es fa amb les qualificacions obtingudes fins a la convocatòria de juny del curs acadèmic corresponent, d'acord amb uns criteris específics.

On i quan es demana plaça per la via de trasllat d'expedient?
Es demana directament a la secretaria de la facultat on es vol accedir, en el termini que es recull al calendari academic-administratiu (normalment en la primera quinzena de juny). Un cop concedida la plaça i en el moment de formalitzar la matrícula, s'haurà de demanar al centre universitari d'origen el trasllat d'expedient pròpiament dit, és a dir, que s'envii l'expedient de l'alumne al centre on ingressa de nou.

Si vull canviar d'estudis, que haig de fer?
Cal que demanis plaça als nous estudis que vols començar per la via que correspongui:
· Des del primer curs a través de preinscripció com a via 7 (ja has estat matriculat a la universitat). La teva nota d'accés segueix essent la que tenies: PAU, CFGS, prova de majors de 25 anys, etc.
· Si els estudis que tens fets en donen accés al segon cicle de la titulació que vols iniciar, has de demanar plaça per la via d'accés a segon cicle.
Un cop t'hagin donat plaça, en el moment de formalitzar la matrícula, pots demanar una convalidació d'assignatures, que s'estudiarà particularment per la comissió de convalidacions del centre.

Inici Mapa del Web
2018 Universitat Autònoma de Barcelona