A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet i Campus Virtual Facebook Twitter
 LA FACULTAT    ELS ESTUDIS    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA    RECERCA  
 Facultat de Ciències  Els estudis  Faqs  Accés als estudis  Preinscripció 
 Accés als estudis 
Matrícula
Sobre els estudis
Escollir els estudis
Les PAU
Majors de 25 anys
Accés al primer curs
Accés al segon cicle

És possible presentar més d'una preinscripció?
No, per accedir a les universitats públiques catalanes només és vàlida una preinscripció per convocatòria. En cas de realitzar-ne més d'una, queden totes anul·lades. Però la preinscripció catalana és compatible amb altres sol·licituds a universitats privades, a distància o a d'altres comunitats autònomes.

Hauré de comunicar la nota d'accés a l'Oficina de Preinscripció Universitària?
Ho hauràs de fer en el cas d'haver fet les PAU anys anteriors o fora de Catalunya o si accedeixes per la via de titulats universitaris. Cal fer arribar un document que certifiqui les notes d'accés que s'han declarat al omplir el formulari. Pot ser una fotocòpia compulsada de les notes enviada per correu certificat o bé un original i fotocòpia presentat en persona a l'Oficina de Preinscripció o a les seves delegacions.

És possible canviar de preferències d'estudi?
Sí, dins del termini establert de preinscripció i modificacions es pot entrar a la sol·licitud de preinscripció i canviar l'ordre de les carreres sol·licitades tantes vegades com es vulgui. Fora de termini es podran presentar canvis per mitjà d'instància, però només seran tinguts en compte si la normativa i les disponibilitats de places ho permeten.

Què vol dir renunciar a la reassignació?
Quan un estudiant ha estat assignat a una plaça que no era la seva primera preferència, però ja està d'acord amb l'assignació, si vol, pot renunciar a la seva primera preferència i transformar la que li han donat en primera. Renuncia a estar en llista d'espera a les preferències anteriors a l'assignada. La renúncia es fa per internet al web de preinscripció en el termini establert. Amb la renúncia, l'estudiant es pot matricular al juliol en lloc d'haver d'esperar al setembre.

És possible fer reclamacions?
Sí, es poden fer dins del termini de reclamacions indicat al calendari de terminis de la preinscripció.

Com es fa l'assignació de places?
Es fa en funció de (i per aquest ordre):
1.Branca d'accés concordant
2.Preferències de l'estudiant
3.Nota de tall

I si no tinc la branca de batxillerat concordant amb els estudis que vull fer?
Es pot demanar plaça, però tindran prioritat els que sí tinguin la branca concordant, encara que la seva nota sigui més baixa.

Què és la nota de tall?
És la nota de l'expedient acadèmic (60% mitjana de batxillerat + 40% nota de PAU) que tenia l'estudiant que ha ocupat la darrera plaça d'una titulació. S'estableix cada any i serveix d'orientació de cara al curs següent, però és variable.

Què passa si sóc un estudiant d'una altra comunitat autònoma?
Tots els estudiants de totes les comunitats autònomes tenen les mateixes possibilitats. El canvi de padró no és necessari. Cal tenir en compte que els estudiants que vénen d'altres comunitats hauran de demanar un trasllat d'expedient de les PAU.

Es guarden places pel setembre?
No. A la convocatòria de setembre només s'ofereixen aquelles places que han quedat vacants en la convocatòria de juny. Si fas la preinscripció en la convocatòria de juny de l'any següent, tindràs les mateixes oportunitats que els estudiants que aprovin les PAU en aquella convocatòria.

Si a la convocatòria de juny no he entrat a la titulació que volia, puc tornar-ho a provar a la de setembre?
Si no has entrat a la convocatòria de juny, vol dir que s'han omplert totes les places, de manera que aquella titulació ja no sortirà oferta a la convocatòria de setembre. Si hi hagués alguna possibilitat que quedessin places, abans te la donarien pel fet d'estar en espera de reassignació de la convocatòria de juny.

Inici Mapa del Web
2018 Universitat Autònoma de Barcelona