A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet i Campus Virtual Facebook Facebook Twitter Twitter
 LA FACULTAT    ELS ESTUDIS    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA    RECERCA  
 Facultat de Ciències  Els estudis  Faqs  Accés als estudis  Majors de 25 anys 
 Accés als estudis 
Matrícula
Sobre els estudis
Escollir els estudis
Preinscripció
Les PAU
Accés al primer curs
Accés al segon cicle

Qui pot fer la Prova d'accés a la universitat per majors de 25 anys?
Poden presentar-se a la prova totes les persones que reuneixin els següents requisits:
a) Tenir 25 anys abans de l'1 d'octubre de l'any que et vols examinar, i
b) No haver superat les proves d'accés a la universitat (PAU), o
c) No ser tècnic especialista de formació professional de 2n grau, o tècnic superior d'un cicle formatiu de grau superior, o assimilats,
d'una especialitat concordant amb els ensenyaments als quals es vol accedir, o
d) No estar en possessió de cap altra titulació que permeti l'accés a la universitat.

Haig de tenir els 25 anys fets?
Has de tenir ja els 25 anys o fer-los abans de l'1 d'octubre de l'any en què et vols presentar a les proves.

Quantes vegades em puc presentar a la prova?
Et pots presentar quatre vegades per cada opció per intentar aprovar. Un cop aprovada, et pots presentar tantes vegades com vulguis per millorar nota.

Quantes convocatòries es fan a l'any?
Les proves d'accés a la universitat per als més grans de 25 anys es convoquen una vegada l'any, normalment a la primavera.

Com es fa la matrícula per efectuar aquestes proves?
Durant el termini establert pel DURSI per a totes les universitats catalanes, llevat de la UOC. Els alumnes que vulguin realitzar les proves d'accés per als més grans de 25 anys a qualsevol de les set universitats públiques o a la Universitat de Vic, formalitzaran la matrícula de les proves a través d'Internet, a l'adreça http://accesnet.gencat.net
La UOC i la UNED realitzen unes proves específiques que només donen accés als estudis impartits en aquelles universitats. La superació de la prova feta a la UOC o la UNED no dóna dret a fer la preinscripció per la via de l'Oficina de Preinscripció.

En què consisteix la prova?
Les proves d'accés als estudis universitaris consten de dues parts: una de comuna, i una altra d'específica, segons l'opció triada, en funció dels estudis que es desitgin cursar. La part específica consta de cinc matèries de les quals se n'ha d'escollir tres.

Quines són les dues opcions que es poden escollir?
Les dues opcions de la prova específica són:
1. Cientificotècnica i de Ciències de la Salut
2. d'Humanitats i de Ciències Socials

Amb quin material bibliogràfic es prepara la prova?
Qualsevol llibre homologat de batxillerat.

Què cal fer un cop superada la prova?
Cal fer preinscripció universitària a través del web de l'Oficina de Preinscripció:
http://accesnet.gencat.net
fent-hi constar el DNI i la contrasenya que consta a l'imprès de matrícula de les proves d'accés.

Si s'han superat les proves per iniciar una carrera de l'opció A, es poden demanar els estudis de l'opció B?
Aquestes opcions són excloents i, per tant, la superació de la prova només faculta els candidats per accedir als estudis vinculats a l'opció triada. A la següent adreça web es poden consultar les carreres que es poden triar depenent de l'opció triada:
http://www10.gencat.net/dursi/ca/un/25anys_annex1.htm

Quina és la reserva de places per aquest col·lectiu?
Els estudiants que accedeixin a la Universitat mitjançant les proves d'accés dels més grans de 25 anys tenen reservades un 3% de les places de cada ensenyament homologat.

Inici Mapa del Web
2018 Universitat Autònoma de Barcelona