A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet i Campus Virtual Facebook Twitter
 LA FACULTAT    ELS ESTUDIS    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA    RECERCA  
 Facultat de Ciències  Els estudis  Faqs  Accés als estudis  Les pau 
 Accés als estudis 
Matrícula
Sobre els estudis
Escollir els estudis
Preinscripció
Majors de 25 anys
Accés al primer curs
Accés al segon cicle

Què són les PAU?
Les PAU (Proves d'Accés a la Universitat) són una sèrie d'exàmens que han de passar els estudiants que volen anar a la universitat un cop acabat l'ensenyament secundari. La nota obtinguda fa mitja amb la nota de Batxillerat.

Els resultats de les PAU caduquen?
Mai. Els resultats de les PAU queden registrats per sempre. Així, en qualsevol moment es poden utilitzar per accedir als estudis universitaris.

Cal aprovar tots els exàmens per poder aprovar les PAU?
No. Cada examen és puntuat entre 0 i 10 i la nota de les PAU és una ponderació entre les notes dels exàmens, per tant, una nota pot ser compensada per una altra nota.

Es poden fer les PAU per dues vies d'accés?
Sí. Cal examinar-se de les matèries comunes i de les matèries vinculades a les dues vies i s'obtenen dues notes de PAU, una per a cada via.

La nota de les PAU és la d'accés a la universitat?
No. Per l'accés a la universitat, les PAU compten un 40% i la nota de Batxillerat un 60%. Si el resultat de fer aquesta mitjana ponderada és igual o major que cinc, es té accés a la universitat.

Es pot suspendre les PAU i accedir a la universitat?
Sí. Amb una nota de PAU superior o igual a quatre, es pot fer la mitjana ponderada amb la nota de Batxillerat, que val un 60%. Si el resultat és igual o major que cinc, es té accés a la universitat.

En quin idioma s'han de fer?
Cal utilitzar el català a les proves de Llengua catalana i literatura, i Literatura Catalana i el castellà a les proves de Llengua castellana i literatura, i Literatura Castellana. L'idioma estranger s'ha d'utilitzar a les proves de llengües estrangeres. En totes les altres matèries l'estudiant tria la llengua (català o castellà) en què vol fer l'examen.

Quantes vegades em puc presentar a les PAU?
Fins a quatre vegades per tal d'aprovar. Un cop aprovades, es poden repetir tants cops com es desitgi per tal d'intentar superar la nota. Sempre es tindrà en compte la nota més alta de manera que mai un nou intent no pot perjudicar.

On cal anar a fer els exàmens?
A través dels centres de secundària s'informa de tots els detalls sobre  les proves (llocs, aula, horari,...). A la UAB, els dies de les proves, a les entrades de les facultats hi haurà les llistes de distribució dels alumnes per aules. Els estudiants que fan matrícula lliure poden demanar la seva aula a l'Àrea d'Afers Acadèmics de la UAB.

Qui va als tribunals d'incidències?
Aquelles persones que per dificultats específiques certificables precisen d'unes condicions especials per fer les proves. En ser incidències ja conegudes a priori es preparen solucions concretes que faciliten poder fer els exàmens (enunciats en Braille, ordinador per teclejar, taules especials, etc.).

Quina diferència hi ha entre sol·licitar una doble correcció o una reclamació?
En una reclamació sobre un examen, aquest és revisat formalment observant si els apartats han estat corregits, si la suma total de punts és correcta, etc. En una doble correcció l'examen és puntuat de nou totalment. La mitjana entre la primera i la segona nota substitueix la primera qualificació de les PAU. En aquest cas, la nota pot ser igual, superior o inferior.

Existeixen triples correccions?
Sí. Quan una nota de doble correcció difereix en tres punts l'original, un tercer especialista corregeix de nou i la nota que atorga és la definitiva.

Què cal fer si perdo la tarja de qualificacions de les PAU?
Demanar-ne una de nova a les Oficines de PAU, si la pèrdua es dóna immediatament després de les proves, o a la Universitat d'adscripció en qualsevol moment.

Què cal portar als exàmens?
El DNI, el full de la matrícula feta i un bolígraf. En les matèries de llatí o grec un diccionari; per a les matèries de ciències, una calculadora científica; en les matèries de Dibuix tècnic i d'Arts, el material específic descrit a la web de les PAU.

Què s'ha de fer per matricular-se a les PAU i saber els resultats?
A través del vostre centre es fan tots els tràmits de prematrícula, matrícula, recollida de notes, etc. Els estudiants que fan matrícula lliure a la prova han d'acudir a la universitat on està adscrit el seu centre de secundària. En el cas de ser la UAB, cal adreçar-se a l'Àrea d'Afers Acadèmics aproximadament en el mes de febrer.

Inici Mapa del Web
2018 Universitat Autònoma de Barcelona