A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet i Campus Virtual Facebook Facebook Twitter Twitter
 LA FACULTAT    ELS ESTUDIS    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA    RECERCA  
 Facultat de Ciències  Els estudis  Faqs  Accés als estudis  Accés al segon cicle 
 Accés als estudis 
Matrícula
Sobre els estudis
Escollir els estudis
Preinscripció
Les PAU
Majors de 25 anys
Accés al primer curs

Què és un segon cicle?
Les titulacions de cicle llarg -llicenciatures i enginyeries Superiors- tenen una càrrega lectiva d'entre 300 i 337 crèdits i una durada de quatre anys, a excepció d'Enginyeria Informàtica i d'Enginyeria Química (5 anys), Medicina (6 anys i 500 crèdits) i Veterinària (5 anys i 420 crèdits). Aquestes titulacions s'estructuren en dos cicles: 1er i 2on curs configuren el primer cicle i els altres cursos el segon cicle.

Quines titulacions tenen accés a segon cicle?
Algunes de les titulacions de cicle llarg ofereixen la possibilitat d'accedir directament al segon cicle, altres titulacions són només de 2n cicle, amb una càrrega lectiva d'entre 120 i 160 crèdits. Cal consultar els plans d'estudis.

Quins requisits calen per accedir a un segon cicle?
El principal requisit d'accés és tenir un primer cicle d'una titulació concordant, però també es poden demanar uns coneixements determinats en alguna matèria i/o una prova d'accés.

On i quan es fa la sol·licitud d'accés al segon cicle?
L'accés al segons cicles es fa mitjançant un tràmit específic que es realitza normalment entre la segona quinzena de juny i la primera de juliol, directament a la secretaria del centre on s'imparteix la titulació.

Inici Mapa del Web
2018 Universitat Autònoma de Barcelona