A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet Campus Virtual
 LA FACULTAT    ELS ESTUDIS    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA    RECERCA  

Inici > Els estudis > Grau en psicologia i en logopèdia > Titulacions de 1r i 2n cicle logopèdia (diplomatura bellaterra) (pla d'estudis)

Diplomatura de Logopèdia (EEES)

Pla d'estudis de l'EEES
Titulació Diplomat en Logopèdia
Tipus de títol

Homologat de 1r cicle

Durada 3 anys
Total de crèdits ECTS 180
Distribució dels crèdits Obligatoris Optatius Lliure configuració
1r curs 56 4
2n curs 48 12
3r curs 30 16 14
Totals 134 32 14
Assignatures:
Assignatures troncals
Assignatures obligatòries
1r curs 2n curs 3r curs
 • Anatomia i fisiologia del sistema nerviós, dels òrgans del llenguatge i de l'audició
 • Física acústica i audiologia
 • Lingüística general i aplicada
 • Llenguatge i pensament
 • Neurologia cognitiva i del llenguatge
 • El desenvolupament i l'adquisició del llenguatge
 • Descripció de la llengua castellana i de la llengua catalana
 • Desenvolupament psicològic durant el cicle vital
 • Did.llengua oral i escrita. Els trastorns del llenguatge
 • Desenvolupament de processos socioafectius
 • Patologia de l'audició i del llenguatge
 • Intervenció logopèdica en el desenvolupament i els trastorns del llenguatge: integració escolar i social
 • Transtorns de la parla i de la veu
 • Avaluació i diagnòstic del llenguatge, la parla i la veu
 • Intervenció logopèdica en trastorns de la parla i de la veu
 • Intervenció logopèdica en les alteracions del llenguatge
 • Tècniques específiques d'intervenció
 • Exploració lingüística aplicada a patologies de la parla i del llenguatge
 • Trastorns de la parla i del llenguatge de tipus secundari
 • Nous recursos tecnològics
 • Pràcticum I, II, III i IV
Matèries bàsiques
Matèries d'especialitat
Assignatures optatives
 • Psicomotricitat
 • Biologia del desenvolupament i teratogènia
 • Processos psicològics bàsics
 • L'educació primerenca de la criatura amb trastorns del llenguatge i l'audició
 • Fonètica aplicada a la patologia del llenguatge
 • Aplicació de nous recursos tecnològics
 • Adaptació dels dissenys curriculars
 • Psicologia del llenguatge i del pensament
 • Psicologia de la memòria i els seus camps d'aplicació
 • Educació de la veu i de la seva salut
 • Construcció de símbols i signes culturals a la infantesa
 • Comunicació humana
 • Comprensió i producció de textos en l'edat adulta
 • Repercussions de la patologia del llenguatge sobre la personalitat
 • Tractament medicoquirúrgic de les disfonies
 • Material d'exploració en alteracions de la parla, llenguatge i audició
 • Avaluació psicològica de les persones afectades per un trastorn del llenguatge  
Assignatures de lliure configuració
Cal escollir-les entre l'oferta general de la UAB.
Ciències de la Salut
 
Inici Mapa del Web Contactar Sobre el web
2014 Universitat Autònoma de Barcelona