A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet Campus Virtual
 LA FACULTAT    ELS ESTUDIS    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA    RECERCA  

Inici > Els estudis > Grau en psicologia i en logopèdia > Estudis amb accés al 2n cicle > Grau psicologia (informació general)

Grau de Psicologia

Pla d'estudis

Titulació

Grau de Psicologia

Tipus de títol

Grau EEES

Durada

4 anys

Total de crèdits

240 ECTS

  Formació bàsica Obligatoris  Optatius Treball de fi de Grau
1r curs 60      
2n curs   60    
3r curs   60    
4t curs     54 6
Totals 60 120 54 6

Itineraris

- Menció de Psicologia de la Salut
- Menció de Psicologia Clínica de la Infància i l'Adolescència
- Menció de Psicologia Clínica d'Adults
- Menció d'Anàlisis i Intervenció en Psicologia Social
- Menció de Psicologia del Treball i les Organitzacions
- Menció d'Anàlisis i Intervenció Psicoeducatives

Assignatures de formació bàsica

1r curs 2n curs
1r semestre
- Història de la Psicologia
- Personalitat i Diferències Individuals
- Processos Psicològics: Atenció i Percepció
- Psicologia Evolutiva I
- Fonaments de Psicobiologia I
2n semestre
- La Dimensió Social de la Persona
- Processos Psicològics: Motivació i Emoció
- Mètodes, Disseny i Tècniques d'Investigació
- Fonaments de Psicobiologia II
1r semestre
- Psicologia Fisiològica I
- Anàlisi de Dades
- Processos Psicològics: Aprenentatge i Condicionament
- Psicopatologia al Llarg del Cicle Vital
- Influència Social i Grups
2n semestre
- Psicologia Fisiològica II
- Models Estadístics i Psicomètrics
- Processos Psicològics: Memòria
- Avaluació Psicològica
- Psicologia Evolutiva II
3r curs 4t curs
1r semestre
- Psicologia de l'Educació
- Psicometria
- Introducció al Tractament Psicològic
2n semestre
- Psicologia Social del Món Contemporani
- Psicologia de les Organitzacions
- Processos Psicològics: Pensament i Llenguatge
Anual
- Pràctiques Integrades
- Pràcticum
- Treball de Fi de Grau

Assignatures optatives

Menció de Psicologia de la Salut Menció de Psicologia Clínica de la Infància i l'Adolescència Menció de Psicologia Clínica d'Adults
Cal triar l'assignatura marcada amb l'asterisc i, com a mínim, una assignatura de cada bloc per a obtenir la menció.

- Psicologia de la Salut: Fonaments (*)
BLOC A
- Intervenció en Psicologia de la Salut
- Educació per a la Salut
- Estrès i Salut
BLOC B
- Àmbits d'Aplicació en Psicologia de la Salut
- Activitat Física i Salut
- Psicologia i Envelliment
- Psicologia de l'Esport
- Psicologia Social Aplicada
- Valoració de Preferències i Presa de Decisions
- Pràctiques Externes
 
Cal triar, com a mínim, dues assignatures del bloc A i una del bloc B per a obtenir la menció.

BLOC A
- Psicopatologia de la Infància i l'Adolescència
- Avaluació Psicològica Clínica en la Infància i l'Adolescència
- Tractaments Cognitivoconductuals en la Infància i l'Adolescència
- Discapacitat Intel·lectual i Trastorns del Desenvolupament
BLOC B
- Elaboració i Anàlisi d'Enquestes
- Tècniques d'Observació
- Psicoendocrinologia
- Psicofarmacologia
- Psicogenètica
- Infància i Famílies en Contextos de Dificultats
- Pràctiques Externes
Cal triar, com a mínim, dues assignatures del bloc A i una del bloc B per a obtenir la menció.

BLOC A
 - Psicopatologia d'Adults
- Avaluació Psicològica Clínica en Adults
- Tractaments Cognitivoconductuals en Adults
- Trastorns de la Personalitat
- Neuropsicologia Clínica
BLOC B
- Elaboració i Anàlisi d'Enquestes
- Tècniques d'Observació
- Psicoendocrinologia
- Psicofarmacologia
- Psicogenètica
- Pràctiques Externes
Menció de Psicologia del Treball i les Organitzacions Menció d'Anàlisi i Intervenció en Psicologia Social  Menció d'Anàlisi i Intervenció Psicoeducativa
Cal triar, com a mínim, dues assignatures del bloc A i una del B per a obtenir la menció.
 

BLOC A
 - Psicologia del Treball
- Planificació i Gestió de Recursos Humans
- Intervenció i Consultoria de Processos
- Gestió del Temps
- Investigació i Coneixement Psicosocial
BLOC B
- Valoració de Preferències i Presa de Decisions
- Auditoria Sociolaboral
- Estrès i Salut
- Psicologia de la Comunicació Publicitària
- Tècniques de Gestió de la Informació
- Pràctiques Externes
Cal triar, com a mínim, dues assignatures del bloc A i una del bloc B per a obtenir la menció.

BLOC A
  - Psicologia Social per a l'Anàlisi i la Intervenció
- Intervenció Social i Comunitària
- Acció Pública i Canvi Social
- Psicologia Social Aplicada
BLOC B
- Tècniques de Gestió de la Informació
- Psicologia de l'Esport
- Investigació i Coneixement Psicosocial
- Psicologia i Envelliment
- Psicologia Cultural i de la Comunicació
- Pràctiques Externes
Cal triar, com a mínim, dues assignatures del bloc A i una del B per a obtenir la menció.

BLOC A
 - Estratègies d'Aprenentatge
- Aprenentatge i Diferències Individuals
- Anàlisi Psicològic de l'Activitat Docent
- Intel·ligència i Processos Cognitius
BLOC B
- Sordesa i Trastorns d'Aprenentatge
- Imatges i Símbols: Relacions Afectives i de Gènere
- Psicologia Cultural i de la Comunicació
- Aprenentatge de la Llengua Oral i Escrita
- Psicologia de la Memòria: Camps d'Aplicació
- Evolució del Cervell, la Cognició i la Intel·ligència
- Pràctiques Externes

Les mencions són itineraris que es fan constar al Suplement Europeu al Títol (SET).
Per obtenir una Menció, s'han de cursar, com a mínim, 30 crèdits (5 assignatures) vinculats a cada itinerari.

 
Inici Mapa del Web Contactar Sobre el web
2014 Universitat Autònoma de Barcelona