A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet Campus Virtual
 LA FACULTAT    ELS ESTUDIS    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA    RECERCA  

Inici > Els estudis > Grau en psicologia i en logopèdia > Estudis amb accés al 2n cicle > Grau logopèdia (informació general)

Grau de Logopèdia

Pla d'estudis

Titulació

Grau de Logopèdia

Tipus de títol

Grau EEES

Durada

4 anys

Total de crèdits

240 ECTS

  Formació bàsica Obligatoris  Optatius Treball de fi
de Grau
1r curs 60      
2n curs   60    
3r curs   54 6  
4t curs   12 42 6
Totals 60 126 48 6

Itineraris

- Menció d'Intervenció en l'Àmbit Clínic
- Menció d'Intervenció en l'Àmbit Educatiu

Assignatures de formació bàsica

1r curs 2n curs
- Psicologia Evolutiva I: Infància
- Anatomia i Fisiologia dels Òrgans de la Veu i la Parla
- Física Acústica i Audiologia
- Introducció a la Metodologia Científica i als Processos Psicològics Bàsics
- Lingüística
- Psicologia Evolutiva II: de l'Adolescència a la Vellesa
- Anatomia i Fisiologia del Sistema Nerviós
- Adquisició i Processament del Llenguatge
- Fonaments Educatius de la Logopèdia
- Canvis Biològics durant el Cicle Vital: Implicacions per a la Logopèdia
- Patologia de l'Audició, la Parla i la Veu
- Trastorns i Avaluació de l'Adquisició del Llenguatge Oral i Escrit
- Lingüística Aplicada a les Patologies del Llenguatge
- Malalties Laríngies i de la Cavitat de Ressonància: Valoració i Intervenció
- Alteracions de la Veu: Valoració i Intervenció
- Dislàlies i Disfèmies: Valoració i Intervenció
- Alteracions de l'Audició: Valoració i Intervenció
- Neurologia del Llenguatge
3r curs 4t curs
- Disfagia i Trastorns Relacionats
- Intervenció en Alteracions del Llenguatge Oral i Escrit
- Alteracions del Llenguatge Associades a altres Patologies
- Llenguatge en Entorn Multilingües
- Pràcticum I
- Malalties Neurodegeneratives i Demències
- Intervenció en Alteracions del Llenguatge Associades a altres Patologies
- Sistemes Alternatius i Augmentatius de Comunicació (SAAC)
- Pràcticum II
- Pràcticum III i IV
- Treball de Fi de Grau

Assignatures optatives

3r curs
- Biologia del Desenvolupament i Teratogènia: Implicacions per a la Logopèdia
- Advanced Voice Analysis and Characterization
- Llenguatge i Psicopatologia
- L'Educació Primerenca de la Criatura Afectada per Trastorns del Llenguatge i l'Audició 
4t curs
Les mencions són itineraris que es fan constar al suplement europeu al títol (SET). Per a obtenir una menció s'han de cursar, com a mínim, 30 crèdits vinculats a cada itinerari. 
Menció en Intervenció en l'Àmbit Clínic Menció en Intervenció en l'Àmbit Educatiu
- Mètodes d'Investigació en Logopèdia
- Innovació Tecnològica Aplicada
- Tractament Medicoquirúrgic de les Disfonies
- Avaluació Psicològica en els Trastorns del Llenguatge
- Educació de la Veu i la seva Salut
- Educació per a la Salut
- Advanced Voice Analysis and Characterization
- Llenguatge i Psicopatologia
- Neonatologia i Atenció Neuropediàtrica Precoç 
- Rehabilitació de Laringectomitzats i Implantats Coclears
- Prevenció Neurofoniàtrica en Geriatria
- Biologia del Desenvolupament i Teratogènia: Implicacions per a la Logopèdia
- Anàlisi Lingüística del Discurs
- Comunicació i Llenguatge Oral en l'Escola Inclusiva
- Imatges i Símbols. Relacions Afectives i de Gènere
- Psicologia de la Memòria i les seves Aplicacions en el Llenguatge
- Disseny i Adaptació Curriculars
- Anàlisi Lingüística del Text
- L'Educació Primerenca de la Criatura Afectada per Trastorns del Llenguatge i l'Audició
- Mètodes d'Investigació en Logopèdia
- Funcions Cognitives Superiors: Pensament
- Fonètica Aplicada a les Patologies de la Parla 

 
Inici Mapa del Web Contactar Sobre el web
2014 Universitat Autònoma de Barcelona