A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet Campus Virtual
 LA FACULTAT    ELS ESTUDIS    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA    RECERCA  

Inici > Els estudis > Grau en psicologia i en logopèdia > Llicenciatures > Grau logopèdia (informació general)

Grau de Logopèdia

Accés als estudis

Perfil d'ingrés

El grau de Logopèdia està adreçat a la formació de professionals en els aspectes científics i tècnics requerits per a la intervenció en trastorns del llenguatge i la comunicació, enfocant l'activitat assistencial en l'àmbit hospitalari i educatiu. Els estudiants que vulguin cursar aquests estudis han de ser persones amb capacitat per a les relacions interpersonals i el treball en equip, amb capacitat d'escoltar, d'adaptació a l'entorn, que demostri responsabilitat i dedicació. També ha de tenir disposició per a la resolució de problemes i la presa de decisions, per a l'autoaprenentatge i que mostri respecte davant els valors i la cultura de les persones. També ha de ser capaç d'assumir responsabilitats i comprometre's amb la salut i el benestar de les persones. També ha de tenir un bon domini de la llengua i una dicció i una fluïdesa verbal  adequadaes.

Codi de preinscripció de nou ingrés

21048

Places de nou ingrés

80 places

Accés als estudis

Els alumnes que volen accedir a aquesta titulació tenen, segons els estudis de procedència, diferents vies d'accés que es detallen a continuació:

Tipus d'accés Opció Nota de tall curs 13-14
Des del Batxillerat + PAU i des dels CFGS Assignatures de la fase específica de les PAU que ponderen:
  • Biologia (0,2)
  • Ciències de la Terra i Mediambientals (0,1)
  • Física (0,1)
  • Matemàtiques (0,2)
  • Química (0,1)
7,346
Accés per a majors de  25 anys Opció Ciències de la Salut 6,313
Altres Proves + de 45 anys
Titulats universitaris
Estudis estrangers
Acreditació professional + 40 anys
8,333
7,920

 
Inici Mapa del Web Contactar Sobre el web
2014 Universitat Autònoma de Barcelona