A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet i Campus Virtual Facebook Twitter
 LA FACULTAT    ELS ESTUDIS    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA    RECERCA  

Facultat de Ciències > Llicenciatures > Llicenciatures amb docència > Ciències > Titulacions de 1r i 2n cicle química (llicenciatura de 1r i 2n cicles) (informació general)

Llicenciatura de Química

Informació general

Extinció del pla d'estudis
D’acord amb la normativa sobre l’extinció dels plans d’estudis d’ensenyaments estructurats d’acord ordenaments anteriors al RD 1393/2007, el  curs acadèmic 2013/14 no s'oferirà docencia de 1er i 2on curs de la titulació de Llicenciat en Química.
Els estudiants d’aquesta titulació que no hagin superat el total d’assignatures corresponents a 1er curs, si desitgen continuar els seus estudis, hauran de sol·licitar obligatòriament l’adaptació als nous ensenyaments de Grau de Química.

El curs 2013/2014 és l'últim que s'ofereixen assignatures de 3er curs d'aquest estudi.
Centre docent
Facultat de Ciències
Proposta docent

Proporcionar la formació necessària per a l'estudi de l'estructura i les propietats dels elements i els compostos químics, així com de les transformacions i les reaccions de la matèria i la seva interacció amb l'energia.

Horaris/Torns

Classes de teoria i problemes al matí i pràctiques de laboratori a la tarda.

Tipus d'avaluació

Exàmens teòrics i pràctics.

Pràctiques professionals
  • Pràctiques de laboratori
  • Pràctiques externes opcionals en indústries del sector
Programes d'intercanvi

Intercanvis amb universitats europees (Erasmus): amb més de vint universitats (París, Roma, Glasgow, Dublín, Viena i Lyngby entre d'altres)
Intercanvis amb universitats de l'Estat espanyol (Sèneca): amb vuit universitats (Granada, Mallorca, Girona, Tenerife i Santiago de Compostel·la entre d'altres)
Programa de Mobilitat de la UAB: amb universitats d'Austràlia, Llatinoamèrica, EUA i Canadà

Continuació a altres estudis de la UAB
Amb el 1r cicle d'aquestat titulació, també es pot accedir al 2n cicle dels estudis següents:
Antropologia Social i Cultural (Llicenciatura de 2n cicle)
Comunicació Audiovisual (Llicenciatura de 1r i 2n cicles)
Biotecnologia (Llicenciatura de 1r i 2n cicles)
Bioquímica (Llicenciatura de 2n cicle)
Estudis d'Àsia Oriental (Llicenciatura de 2n cicle)
Ciències Ambientals (Llicenciatura de 1r i 2n cicles)
Enginyeria Química - Bellaterra (Eng. 1r i 2n cicle)
Enginyeria de Materials (Eng. 2n cicle)
Humanitats (Llicenciatura de 1r i 2n cicles)
Història i Ciències de la Música (Llicenciatura de 2n cicle)
Arxivística i Gestió de Documents (Títol propi extingit)
Traducció i Interpretació (Llicenciatura de 1r i 2n cicles)
Publicitat i Relacions Públiques (Llicenciatura de 1r i 2n cicles)
Documentació (Llicenciatura de 2n cicle en extinció)
Teoria de la Literatura i Literatura Comparada (Llicenciatura de 2n cicle)
Periodisme (Llicenciatura de 1r i 2n cicles)
Ciències
 
Inici Mapa del Web
2017 Universitat Autònoma de Barcelona