A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet i Campus Virtual
 LA FACULTAT    ELS ESTUDIS    PRACTICUM    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA    RECERCA  
 Inici  Els estudis  competència lingüística  

COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA


CompetenciaLlengua

COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA

Informació general


La Facultat de Ciències de l’Educació de la UAB vol oferir una formació de qualitat  als futurs professionals del món educatiu. Un dels aspectes rellevants d’aquesta formació  és l’assoliment d’una òptima competència comunicativa, imprescindible per a un bon exercici de la professió docent.

El reforç de les habilitats comunicatives amb què   l’estudiant arriba a la Facultat li ha de facilitar,  d’entrada, un millor rendiment en el context universitari en qualsevol tipus d’àrea del coneixement i de pràctica acadèmica, ja que el domini del llenguatge i de les estratègies discursives orals i escrites són el vehicle amb què construïm el nostre pensament i compartim la nostra experiència. Aquestes habilitats comunicatives han de constituir després una de les bases d’una bona pràctica en el món professional. 
 
Un dels aspectes inclosos en la competència lingüística és el domini de les llengües oficials en el nostre context i, especialment, del català com a llengua vehicular de l’ensenyament. A part de les habilitats comunicatives generals, és imprescindible que el futur educador domini els diferents àmbits de la llengua (des del registre col·loquial al llenguatge d’especialitat de la seva professió; la normativa oral i escrita; la correcció fonètica, etc.).

Pel que fa a la llengua catalana, en aquesta pàgina web, a l’apartat NIVELLS REQUERITS, hi ha la definició dels nivells que es demanen al llarg dels Graus d’Educació Infantil i Educació Primària i com es gradua al llarg de la carrera el control de la competència lingüística que cal assolir.

A l’apartat COM PREPARAR-TE, es presenten les diferents vies que l’estudiant pot utilitzar per completar la seva formació (treball autodidacta, cursos de reforç, recursos d’internet...). 

Per qualsevol dubte contacteu amb la Coordinació de la vostra titulació.


                                                                                           COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA
NIVELLS I PROVES                       COM PREPARAR-TE
INFORMACIÓ
GENERAL


(Calendari, convalidacions....) 
 
       NIVELL 1             NIVELL 2        PROVES Treball autodidacta.Presentació

Curs de Llengua Catalana nivell C

Gramàtica zero    
Cursos propedèutics per a estudiants de 1r curs:

(1) Curs d'expressió escrita en l'àmbit acadèmic

(2) Curs de reforç de català normatiu 
(1) Curs d'expressió escrita en l'àmbit acadèmic
(2) Curs de reforç de català normatiu (1) Curs d'expressió escrita en l'àmbit acadèmic
(2) Curs de reforç de català normatiu (1) Curs d'expressió escrita en l'àmbit acadèmic
(2) Curs de reforç de català normatiu  
Cursos de Reforç del Servei de Llengües a la Facultat:


-Nivell 2 Semipresencial de Llengua Catalana
per a Mestres d’Educació Infantil i Educació Primària 

Veure document

-Tutories de correcció fonètica

Tutories Primària

Tutories Infantil

  
Recursos online
Progra-ma Explicació dels continguts Programa Explicació dels continguts  Prova de diagnòstic Descripció Prova de Nivell 2

Exemple de Prova de Nivell 2

Exemple de prova de Nivell 2 -solucions 

 

 
Inici Mapa web Video inauguració
2018 Universitat Autònoma de Barcelona