Votació electrònica > El vot electrònic > Què és el vot electrònic

Què és el vot electrònic?

El vot electrònic consisteix en l'emissió de vots per mitjans electrònics en contraposició dels mitjans tradicionals com són el vot presencial en paper i el vot anticipat.

Quins tipus de vot electrònic es fa servir?

El vot electrònic s’efectua de manera remota: emissió de vots a través de qualsevol ordinador amb connexió a Internet.

Quins són els principals avantatges del vot electrònic?

•    Rapidesa i precisió en el recompte dels vots.
•    Accessibilitat per als votants cecs i discapacitats.
•    Flexibilitat en el disseny i modificació de les paperetes.
•    Prevenció d'errors involuntaris en el procés de votació.
•    Facilitat d'ús per als votants.
•    Mobilitat i comoditat per als votants.


On s'utilitza actualment el vot electrònic?

Múltiples governs de tot el món estan utilitzant ja el vot electrònic de forma totalment vinculant en els seus processos electorals (Suïssa, Finlàndia, Brasil, Estats Units, Austràlia, etc.). A més, moltes organitzacions del sector privat utilitzen el vot electrònic en els seus processos electorals interns (eleccions sindicals, juntes generals d'accionistes, associacions professionals, universitats, etc.)

És segur el vot electrònic?

El vot electrònic pot ser tan segur o fins i tot més segur que el vot tradicional en paper sempre que s'implantin les mesures de seguretat adequades. Les mesures de seguretat convencionals com ara tallafocs o comunicació SSL són necessàries però no suficients per garantir els requisits de seguretat específics del vot electrònic. A més d'aquestes mesures de seguretat convencionals, cal implementar una capa seguretat especialitzada per fer front als riscos específics plantejats pel vot electrònic i garantir així el compliment dels requisits imprescindibles en qualsevol elecció com ara la privacitat del votant, la integritat del vot i la possibilitat de verificació per part dels votants del correcte tractament del vot.