Votaciˇ electr˛nica > El vot electr˛nic > El vot electr˛nic a la uab

El vot electr˛nic a la UAB


La Universitat Autònoma de Barcelona participa en el projecte de votació electrònica impulsat per les universitats públiques catalanes.

La votació electrònica es desenvolupa mitjançant una plataforma informàtica, comuna a totes les universitats públiques de Catalunya, promoguda des de l’
ACUP i gestionada des del CSUC, la qual inclou els sistemes de seguretat que garanteixen l’anonimat dels vots emesos i disposa de les eines necessàries per tal que els votants puguin comprovar que el seu vot ha estat vàlidament emès, sense que es pugui establir la connexió entre el votant i el seu vot.

La plataforma d'e-Vot s'allotja en el  clúster d'e-Administració del CSUC amb alta disponibilitat. Aquesta plataforma ha estat desenvolupada i adaptada a l'entorn universitari per l'empresa Scytl Secure Electronic Voting.


Aquest procediment s'ha utilitzat a la UAB en diversos comicis:

Eleccions 2014
L'any 2014 es va emprar la votació electrònica com a únic sistema de votació a diverses eleccions de junta de facultat o escola, claustre i eleccions sindicals:
 • Facultat de Veterinària, Junta de Facultat. Sectors A, B, C i D (març 2014)
 • Junta de PAS Funcionari. Eleccions sindicals (maig 2014)
 • Facultat de Filosofia i Lletres, Junta de Facultat.  Sectors A, B, C i D (juny 2014)
 • Facultat de Psicologia, Junta de Facultat. Sector C (octubre 2014)
 • Facultat de Traducció i d'Interpretació. Junta de Facultat. Vacants dels sectors A i C (novembre 2014)
 • Facultat de Ciències de l’Educació. Junta de Facultat. Vacants dels sectors A, B, C i D (novembre 2014)
 • Facultat de Ciències de la Comunicació. Junta de Facultat. Sector C (novembre 2014)
 • Facultat de Medicina. Junta de Facultat. Sectors A, B, C i D (novembre 2014)
 • Facultat de Medicina. Juntes d’Unitats Docents. Sector C (novembre 2014)
 • Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia. Junta de Facultat. Sectors A, B, C i D (novembre 2014)
 • Facultat de Dret. Junta de Facultat. Sectors A, B, C i D (novembre 2014)
 • Facultat de Ciències. Junta de Facultat. Vacants del sector C (desembre 2014)
 • Facultat de Biociències. Eleccions a Junta de Facultat. Vacants del sector C (desembre 2014)
 • Claustre. Eleccions de representants d'estudiants. Sector C (desembre 2014)

Eleccions 2013
Es va emprar la votació electrònica com a únic sistema de votació a diverses eleccions de Junta de Facultat o Escola::
 • Facultat d’Economia i Empresa. Junta de Facultat. Sectors A, B, C i D (febrer 2013)
 • Facultat de Filosofia i Lletres. Junta de Facultat. Sector C (març 2013)
 • Facultat de Ciències de l’Educació. Junta de Facultat. Sectors A, B, C i D (març 2013)
 • Escola d’Enginyeria. Junta de Facultat. Sector C (abril 2013)
 • Facultat de Ciències de la Comunicació. Sectors A, B i D (abril 2013)
 • Facultat de Psicologia. Junta de Facultat. Sectors B, C i D (maig 2013)
 • Facultat de Traducció i d’Interpretació. Junta de Facultat. Vacants sectors A i C (novembre 2013)
 • Facultat de Biociències. Junta de Facultat. Sectors A, B, C i D (novembre 2013)
 • Facultat de Ciències. Junta de Facultat. Sectors A, B, C i D (novembre 2013)
 • Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia. Junta de Facultat. Sector C (novembre 2013)
 • Facultat de Ciències de la Comunicació. Junta de Facultat. Sector C (novembre 2013)
 • Facultat de Medicina. Junta de Facultat. Sector C (novembre 2013)
 • Facultat de Medicina Juntes d’Unitats Docents. Sector C (novembre 2013)
 • Escola d’Enginyeria. Junta d’Escola. Sectors A, B, D i vacants del sector C (novembre 2013)

Eleccions al Claustre 2012
La plataforma de votació electrònica es va emprar a les eleccions al Claustre com a únic sistema de votació. Per primera vegada van poder votar per aquest sistema tots el membres de la comunitat universitària.
 
Eleccions de representants a la Junta de la Facultat de Veterinària 2011
En aquestes eleccions la votació es va fer durant el període de votació anticipada per a totes les circumscripcions i a tots els sectors electorals de la facultat: personal acadèmic, estudiants i personal d’administració i serveis.

Eleccions de representants d’estudiants al Claustre 2010
Com a primera experiència pilot vinculant en dos centres, en les eleccions de representants d'estudiants al Claustre de la UAB de l’any 2010. En aquells comicis, els estudiants d’enginyeria i de polítiques i de sociologia van poder votar electrònicament durant el termini de votació anticipada.