Geotect˛nica


Unitat Geotect˛nica UAB

La geodinàmica interna estudia l’evolució i les transformacions de l’interior de la Terra, causades pels agents geològics interns. Estudia les estructures de deformació a la litosfera a diferents escales, així com els mecanismes que donen lloc a aquestes estructures i la seva evolució.

A la Unitat de Geotectònica estudiem la deformació superficial i profunda dels orògens. La nostra recerca es fonamenta en el treball de camp i en simulacions de laboratori, desenvolupant models teòrics o d’aplicació pràctica. El treball de camp el duem a terme en indrets tals com els Pirineus, l’Atlas, el Canadà etc.

Els docents que composen la Unitat de Geotectònica són:

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Geologia
Facultat de Ciències
Universitat Autònoma de Barcelona
Edifici Cs, 08193 - Cerdanyola del Vallès, Espanya
(+34) 93 581 16 09

d.geologiaarrobauab.cat

 

 

 

 

2018 Universitat Aut˛noma de Barcelona