Geodināmica Externa i Hidrogeologia


Unitat Geodināmica Externa i Hidrogeologia UAB

La geodinàmica externa estudia les modificacions i l’evolució que experimenten el relleu, les roques, els sediments i l’estructura superficial terrestre, causats pels agents geològics externs (aigua, vent, glaç, etc.). La hidrogeologia estudia la interacció entre el medi geològic, les aigües subterrànies (composició, reserves cabals, etc.) i les aigües superficials.

A la Unitat de Geodinàmica Externa estudiem l’avaluació de riscos geològics i la determinació de paràmetres geotècnics i prospecció geofísica. En el camp de la hidrogeologia estudiem la qualitat (contaminants, etc.), modelització i gestió de l’aigua.

Els docents que composen la Unitat de Geodinàmica Externa són:

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Geologia
Facultat de Ciències
Universitat Autònoma de Barcelona
Edifici Cs, 08193 - Cerdanyola del Vallès, Espanya
(+34) 93 581 16 09

d.geologiaarrobauab.cat

 

 

 

 

2018 Universitat Autōnoma de Barcelona