Presentació


El Departament de Qu?mica s’estructura d’acord amb les quatre ?rees de coneixement que el componen: Qu?mica Anal?tica, Qu?mica F?sica, Qu?mica Inorg?nica i Qu?mica Org?nica. I en formen part el personal docent i de recerca d’aquestes ?rees, i el personal d’administraci? i serveis.

Aquest web pret?n donar informaci? sobre el perfil professional, docent i de recerca dels membres del Departament, com tamb? de les activitats que s’hi desenvolupen
Butlletí Oficial de la UAB Informació sobre acords i resolucions de la UAB

 

Plànols i accesos al Campus de la UAB Plànols i accesos al Campus de la UAB

 

Intranet del departament Intranet del departament

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Química
Edifici C, Facultat de Ciències
08193 - Cerdanyola del Vallès
TEL: +34 93 581 19 97
FAX: +34 93 581 24 77

d.quimicaarrobauab.cat

 

 

 

 

2018 Universitat Autònoma de Barcelona