Equip UAB

Teresa Freixes (coordinadora)
Catedràtica de Dret Constitucional
Directora de l'Observatori per a la Igualtat

Laura Duarte-Campderrós
Tècnica d'Igualtat

Carolina Gala
Titular d'universitat
Departament de Dret Públic i Ciències Històrico-Jurídiques

Georgeta Ion
Agregada interina
Departament de Pedagodia Aplicada

Maribel Ponferrada
Investigadora del projecte EGERA
Observatori per a la Igualtat

Maria Prat
Titular d'universitat
Departament de Didàctica de l'Expressió Corporal, Musical i Plàstica

Begonya Sáez
Titular d'universitat
Departament de Filosofia

 Gendered Innovations  Toolkit Gender EU  Factsheet Gender Equality  Gender Vademecum on Gender Equality

 

CONTACTA

Observatori per a la Igualtat de la UAB (Unitat d'igualtat)

Edifici l'Àgora (Edifici R)
Despatx, R/129
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
Telf. +34 93 581 29 29

Enviar correu

 

Enllaç banner EGERA