Intercanvi de publicacions


Publicacions periòdiques disponibles en intercanvi
Catalan journal of linguistics
CATALAN JOURNAL OF LINGUISTICS (abans Catalan working papers in linguistics) és una iniciativa del Grup de Gramàtica Teòrica de la UAB i publica treballs d'investigació de gramàtica generativa. Escrita en llengua anglesa.

versió digital.

Departaments de Filologia Catalana i de Filologia Espanyola
Anual. 23 cm.
ISSN 1132-256X

Documents d'anàlisi geogràfica
La revista abasta temes molt diversos. Hi tenen cabuda estudis d'anàlisi i de planificació del territori, treballs sobre població i sobre activitats socials i econòmiques, sobre medi físic i recursos naturals, i aportacions sobre epistemologia i metodologia en geografia.

Hi predominen els estudis sobre Catalunya, però se n'accepten també sobre altres territoris.

Els números no solen ser de caràcter monogràfic. Es presenten en una secció de fons i en una altra de notes i documentació.

versió digital.

Departament de Geografia de la UAB i de la Secció de Geografia de la Universitat de Girona
Semestral. 23 cm.
ISSN 0212-1578

Dynamis

DYNAMIS: Acta Hispanica ad Medicinae Scientiarumque Historiam Illustrandam. Publica treballs d'Història de la Medicina i de la Salut i d'Història de les Ciències, escrits en qualsevol idioma de la Unió Europea.

Es una coedició de la Universitat Autònoma de Barcelona amb la Universidad de Granada.

Té versió digital.

Centre d'Estudis d'Història de les Ciències
Anual. 22 cm.
ISSN 0211-9536

Educar

Revista monogràfica sobre temes d'educació, enfocats des de la perspectiva multidisciplinària de les ciències de l'educació. Tant pel llenguatge com pel tractament dels temes, és destinada a lectors universitaris i a educadors profesionals en general.

Recull les investigacions del Departament de Pedagogia Aplicada i aportacions d'autors espanyols i estrangers.

Els articles es publiquen tant en català com en castellà, amb un resum en anglès. Com a apèndix, es fa sempre una memòria breu de les activitats acadèmiques i científiques fetes pel Departament durant el semestre.

versió digital.

Departament de Pedagogia Aplicada
Semestral. 24 cm.
ISSN 0211-819-X

Enrahonar : quaderns de filosofia

 

Revista de filosofia en general, dividida en articles - que tracten d'un tema monogràfic-, notes, recensions bibliogràfiques i informació sobre activitats. Els treballs enn llengües romàniques es publiquen en l'idioma en que es presenten, la resta es tradueix.

versió digital.

Departament de Filosofia
Semestral. 23 cm.
ISSN 0211-402-X

Faventia

Se'n publica un número cada any, dividit en un fascicle o dos; a més, s'editen volums monogràfics i annexos.

La revista té tres parts: articles, notes i recensions. Comprèn els diversos aspectes de les ciències de l'antiguitat relacionats amb el món clàssic, especialment els relacionats amb les nostres terres, és a dir, s'ocupa de l'antiguitat clàssica, la tardoantiguitat, la llatinitat medieval, l'humanisme i la tradició clàssica.

versió digital.

Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana
Semestral. 23 cm.
ISSN 0210-7570

Links & letters

Publica treballs de diferents àrees d'estudi de la llengua anglesa: lingüística, literartura i cultura del món de parla anglesa. És dirigida al públic en general interessat en aquests temes, i no exclusivament a especialistes. Cada número tracta un tema específic mitjançant articles recensions i entrevistes amb estudiosos del tema concret. S'edita íntegrament en anglès.

versió digital.

Departament de Filologia Anglesa i de Germanística
Anual. 24 cm.
ISSN 1133-7397

Locus Amoenus
Publica treballs d'història de l'art, anàlisi estilística i iconogràfica, estudis sobre fonts textuals i documentals i ressenyes crítiques de llibres i exposicions. Vol ser un mitjà a disposició dels professionals de la història de l'art i dels veritables afeccionats.

versió digital.

Departament d'Art
Anual. 30 cm.
ISSN 1135-9722

Manuscrits : revista d'història moderna

Revista anual d'història moderna, publicada des de l'any 1985 pel Departament d'Història Moderna i Contemporània. Disposa d'una sèrie pròpia de monografies sobre història moderna i historiografia.

versió digital.

Departament d'Història Moderna i Contemporània
Anual. 23 cm.
ISSN 0213-2397

Orsis : organismes i sistemes

L'objectiu de la revista és donar a conèixer treballs originals d'investigació i articles de revisió sobre biologia, ecologia i zoologia. Se'n publica un volum anual que consta d'un número o més.

versió digital.

Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia
Anual. 23 cm.
ISSN 0213-4039

Publicacions matemàtiques

PUBLICACIONS MATEMÀTIQUES és la revista del Departament de Matemàtiques de la Universitat Autònoma de Barcelona.

versió digital.

Departament de Matemàtiques
24 cm.
ISSN 0214-1493

Quaderns d'italià

Neix amb l'objectiu de publicar comunicacions orals d'autors italians presentades a la UAB i també amb voluntat de recollir totes les iniciatives - conferències, congressos, seminaris, etc. - lligades a l'àmbit dels estudis d'italià a la UAB.

versió digital.

Departament de Filologia Francesa i Romànica. Àrea de Filologia Italiana
Anual. 23 cm.
ISSN 1135-9730

Quaderns : revista de traducció
Publica treballs relacionats amb la traducció i la interpretació, com ara articles de reflexió teòrica, investigacions i propostes didàctiques, estudis sobre traductors i traduccions, textos traduïts d'especial rellevància o ressenyes i comentaris bibliogràfics. Vol ser una plataforma, des de la qual, tant els estudiosos ja reconeguts com els joves que inicien les seves primeres aportacions puguin exposar les seves preocupacions, els estudis i treballs sobre la traducció arreu del món, amb especial atenció als àmbits de la Unió Europea, la Mediterrània i l'Amèrica Llatina.

versió digital.

Departament de Traducció i d'Interpretació
Semestral. 23 cm.
ISSN 1138-5790

Recerca Musicològica
Publica anualment un conjunt d'estudis referents a la musicologia catalana, tot i que no es prescindeix de l'àrea hispànica i internacional d'aquesta disciplina.

versió digital.

Institut de Documentació i d'Investigacions Musicològiques
Anual. 24 cm.
ISSN 0211-6391

Treballs d'arqueologia

Números monogràfics.

versió digital.

Departament d'Antropologia Social i de Prehistòria
23 cm
ISSN 1134-9263