Préstec de documents


Autorenovacions i reserves

A través del catàleg (www.uab.cat/bib/cataleg), apartat El meu compte, podeu consultar la vostra activitat de préstec, renovar documents (màxim 6 vegades) i reservar documents que ja estan agafats prestats.


Tots els avisos que es generen del servei de préstec (avís d’arribada de reserves, avís de proper venciment, etc.) s’envien al vostre compte de correu electrònic de la UAB.

És molt recomanable que si utilitzeu habitualment una adreça diferent a la institucional, entreu en el vostre compte institucional i redirigiu tot el correu entrant a la vostra bústia personal. Consulteu la guia per saber com fer-ho.


Incidències en el carnet xip

Si teniu dificultats de lectura del codi de barres del vostre carnet, quan aneu a les biblioteques, cal que ompliu el Formulari d'incidències de la targeta universitària.


Préstecs extraordinaris

El reglament del Servei contempla la possibilitat de fer préstecs extraordinaris per atendre les necessitats específiques de departmanents, grups de recerca i serveis, prèvia autorització de la Comissió d'Usuaris. Ompliu la sol·licitud corresponent i feu-la arribar al cap de suport als usuaris o al cap de la vostra biblioteca.

Tipus A: préstec permanent d'obres referència
Tipus B: préstec d'obres referència durant el curs
Tipus C: préstec de llarga durada per a grups de recerca
Catàleg
Cerca a:

Web mòbil

 Accés des de fora de la UAB als recursos digitals Pregunt@ Servei d'informació de les biblioteques - UAB