Dipositar al DDD


Si sou personal docent i investigador podeu lliurar els documents dels quals sou autors vosaltres mateixos. Podeu fer-ho a través de l'aplicació del currículum vitae normalitzat (Ein@) o bé des dels formularis d'autoarxiu. Seguiu les instruccions a les pàgines del DDD Com lliurar.

Si formeu part d'un grup de recerca de la UAB, sapigueu que el DDD té un apartat específic on està agrupada la producció científica fruit de l'activitat del grup. Vegeu: Grups de recerca (producció científica)

En el cas dels Treballs de Final de Grau, per a poder-los difondre, seguiu el procediment del document.

Si sou autors d'un treball, un article o un document susceptible de ser dipositat al DDD, podeu imprimir el document d'autorització que trobareu a continuació i adreçar-vos a la vostra Biblioteca. Us ajudarem a decidir el procediment més adient per difondre els documents.

Autorització per lliurar un sol document
Autorització per lliurar més d'un document
Catàleg
Cerca a:

Web mòbil

 Accés des de fora de la UAB als recursos digitals Pregunt@ Servei d'informació de les biblioteques - UAB