Estudis de Doctorat del Departament de Química


El Doctorat és el tercer cicle dels estudis universitaris oficials, que condueix a l'adquisició de les competències i habilitats relacionades amb la recerca científica de qualitat, i que culmina amb la presentació i defensa d'una tesi doctoral.

El doctorat implica la consecució d'un projecte d'investigació original i d'un pla individualitzat de formació especialitzada i transversal.

El Departament de Química de la UAB, a través dels grups de recerca propis i dels centres col·laboradors, ofereix tres programes de doctorat diferenciats:
 

 

 

 

2018 Universitat Autònoma de Barcelona