Departament de Química > Doctorats > Programes de doctorat

Estudis de Doctorat del Departament de Química


El Doctorat és el tercer cicle dels estudis universitaris oficials, que condueix a l'adquisició de les competències i habilitats relacionades amb la recerca científica de qualitat, i que culmina amb la presentació i defensa d'una tesi doctoral.
Atès que el doctorand és considerat estudiant i investigador en formació, el doctorat implica la consecució d'un projecte d'investigació original i d'un pla individualitzat de formació especialitzada i transversal.

El Departament de Química de la UAB, a través dels grups de reccerca propis i dels centres col·laboradors, ofereix tres programes de doctorat diferenciats:
 

 

 


Per a més informació poden adreçar-se al correu electrònic: gestio.postgrau.quimica@uab.cat

 

 

 

2017 Universitat Autònoma de Barcelona