Departament de Química > Doctorats > Química

Estudis de Doctorat en QuímicaCoordinadora: Dra. Mariona Sodupe Roure
Contacte: gestio.postgrau.quimica@uab.es / Telf. 93 581 19 97

PRESENTACIÓ

Un doctorat consisteix, essencialment, en la realització d'un treball d'investigació, original i inèdit, i l'elaboració de la corresponent memòria.
La defensa pública de la tesi doctoral dóna dret a l’obtenció del títol de Doctor, que representa el nivell més elevat en la educació superior. En el cas del Doctorat en Química UAB, el treball d'investigació es desenvolupa dins les línies d'investigació, del Departament de Química UAB, que es relacionen més endavant.

COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ DE DOCTORAT EN QUÍMICA

La Comissió de l´ Estudi de doctorat en Química està integrada per professors de les diferents àrees de coneixement del Departament de Química més el Coordinador de Doctorat:
- Mariona Sodupe Roure, Coordinadora Programa Doctorat
- Xavier Sala Román, Secretari
- Félix Busqué Sánchez, Coordinador Comissió Màster
- Daniel Maspoch, Vocal
- Rosa Mª Sebastián, Vocal
- Clara Viñas, Vocal

Aquesta comissió s´encarrega de resoldre els temes de tràmit i, aixì mateix, vetllar per tots els aspectes relacionats amb la formació dels doctorands, el seu seguiment i la qualitat del programa.


REQUISITS D´ADMISSIÓ EN EL DOCTORAT EN QUÍMICA

- Haver superat un mínim de 60 crèdits en programes oficials de postgrau.
- Títol oficial de Màster Universitari, dels quals 15 crèdits han de ser de recerca, i sempre que hagin completat 300 crèdits en el conjunt dels seus estudis universitaris de Grau i Postgrau.
- Ser acceptat per un doctor del Departament o disposar-ne d’un com a tutor en el  cas que el director no en sigui membre d’aquest.

LÍNIES DE RECERCA
- Catàlisi d´oxidació selectiva i fotosíntesi
- Catàlisi homogènia
- Catàlisi i noves metodologies sintètiques amb aplicacions en nanotecnologia i ciència de materials
- Dinàmica i mecanismes de les reaccions químiques i bioquímiques
- Electroquímica, fotoquímica i reactivitat orgànica
- Estudis en química orgànica i organometàl.lica
- Estudis teòrics d'activació de biomol.lècules
- Fotocatàlisi i química verda
- Metal.lotioneines: relació estructura-funció i aplicacions
- Modelització molecular de sistemes catalítics
- Nanopartícules inorgàniques i lligands funcionals
- Quimiometria aplicada
- Ressonància magnètica nuclear i estructures supramoleculars
- Sensors i biosensors
- Síntesi, estructura i reactivitat química
- Síntesi orgànica estereoselectiva
- Tècniques de separació en química

Per a més informació sobre línies de recerca, podeu consultar a l'apartat de "Recerca" els "Grups de recerca" i "Investigadors"

Enllaç a la fitxat de Doctorat en Química de l'Escola de Doctorat de la UABDocument Compromís Doctoral Química
Tutorial Alumnes Doctorat
Concessió pròrroga I
Concessió pròrroga II
Concessió pròrroga III
Concessió pròrroga IV
Doctorat en Química Més informació

 

Ajuts, Beques i Convocatòries. UABcercador Obre el cercador i perfila la teva cerca!

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Química
Edifici C Facultat de Ciències
08193 - Cerdanyola del Vallès
TEL: +34 93 581 19 97
FAX: +34 93 581 24 77

d.quimicaarrobauab.cat

 

 

 

 

2017 Universitat Autònoma de Barcelona