Departament de Química > Docència de postgrau > Màster en química fina i polímers

Màster en Química Fina i Polímers


El Màster en Química Fina i Polímers es presenta com una aposta formativa adaptada a les necessitats del mercat laboral potenciant el binomi universitat-empresa i mantenint el compromís universitari amb l'actualització constant i adaptació als canvis educatius, socials i tecnològics.


Característiques d’aquest màster

  -  Màster de 2 anys, amb inici en el mes de gener i periodicitat anual.

  -  Selecció dels alumnes en tres fases eliminatòries sobre la base de la documentació, entrevista personal amb la Coordinació del Màster i entrevista amb les empreses.

  -  Els alumnes admesos en el programa reben una ajuda econòmica de l'empresa que els ha seleccionat. Aquesta ajuda consisteix en el pagament de la matrícula del Màster dels dos anys i una beca mensual de 300 durant els tres primers mesos de formació teòrica, 900 € durant els nou primers mesos de formació en l'empresa i 1100 € durant el segon any en l'empresa.

  -  Tres mesos de classes teòriques intensives en un dels dos itineraris (Química Fina o Polímers) en la Universitat, impartides per professors universitaris i professionals de les indústries del sector. La llengua vehicular és el castellà, però és imprescindible un bon nivell d'anglès.

  -  Vint-i-un mesos de pràctiques en l'empresa, equivalents a 3000 h en horari laboral estàndard.

   -  Aquest Màster es pot cursar paral·lelament al Màster Oficial “Industrial Chemistry and Introduction to Chemical Research”, que dóna accés als estudis de doctorat.

INFORMACIÓ COMPLETA AL WEB D'AQUEST MÀSTER:
http://pagines.uab.cat/mquimicafinapolimer/es


 


 

 

 

 

2017 Universitat Autònoma de Barcelona