Màster en Química Fina i Polímers


El Màster en Química Fina i Polímers es presenta com una aposta formativa adaptada a les necessitats del mercat laboral potenciant el binomi universitat-empresa i mantenint el compromís universitari amb l'actualització constant i adaptació als canvis educatius, socials i tecnològics.

Característiques d’aquest màster

  • Màster de 2 anys, amb inici en el mes de gener i periodicitat anual.
  • Selecció dels alumnes en tres fases eliminatòries sobre la base de la documentació, entrevista personal amb la Coordinació del Màster i entrevista amb les empreses.
  • Els alumnes admesos en el programa reben una ajuda econòmica de l'empresa que els ha seleccionat. Aquesta ajuda consisteix en el pagament de la matrícula del Màster dels dos anys (7.920€) i una beca mensual de 300€ durant els tres primers mesos de formació teòrica, 900 € durant els nou primers mesos de formació en l'empresa i 1.100 € durant el segon any en l'empresa.
  • Tres mesos de classes teòriques intensives en un dels dos itineraris (Química Fina o Polímers) en la Universitat, impartides per professors universitaris i professionals de les indústries del sector. La llengua vehicular és el castellà, però és imprescindible un bon nivell d'anglès.
  • Vint-i-un mesos de pràctiques en l'empresa, equivalents a 3000 h en horari laboral estàndard.
  • Aquest Màster es pot cursar paral·lelament al Màster Oficial “Industrial Chemistry and Introduction to Chemical Research”, que dóna accés als estudis de doctorat.


Contacte
m.quimica.fina.polimers@uab.cat
Teléfon: +34 935811997

Coordinació
J. Carles Bayón y Ona Illa
Departament de Química

Gestió Académica i Administrativa
Neli Carmona y Elena Jiménez
Departament de Química

Pàgina web del màster
http://pagines.uab.cat/mquimicafinapolimer/es


Web de Màsters i Postgraus de la UAB Més informació

 

Ajuts, Beques i Convocatòries Obre el cercador i perfila la teva cerca!

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Química
Edifici C, Facultat de Ciències
08193 - Cerdanyola del Vallès
TEL: +34 93 581 19 97
FAX: +34 93 581 24 77

d.quimicaarrobauab.cat

 

 

 

 

2018 Universitat Autònoma de Barcelona