El professorat de les nostres dues unitats departamentals (Didàctica de la Llengua i la Literatura, Didàctica de les Ciències Socials) imparteix docència en els següents àmbits:

 • Titulacions de grau:

  • Educació Infantil

  • Educació Primària

  • Educació Primària. Grau en anglès

  • Educació Social

  • Logopèdia 

  • Pedagogia

 • Màsters oficials:

  • Formació de professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d'idiomes

  • Màster en Recerca en Educació, especialitat en Didàctica de la llengua i la literatura

  • Màster en Recerca en Educació, especialitat en Didàctica de les Ciències Socials

  • Màster en Biblioteca escolar i promoció de la lectura (UAB-UB) [reconegut pel Departament d'ensenyament per acreditar el perfil de Lectura i biblioteca]

  • Màster en Estudis del Discurs: Comunicació, Societat i Aprenentatge (UPF-UAB)


Programa de Doctorat en Educació (àmbit de la Didàctica de la Llengua, la Literatura i les Ciències Socials)


El nostre departament organitza els següents programes d'estudis propis:

 • Màster en Llibres i Literatura Infantil i Juvenil (UAB-Banco del Libro)

 • Curs d'Especialització en Llibres infantils i juvenils: producció, usos i recepció (11 ECTS)

 • Curs en Children's Books from a Global Perspective  (11 ECTS)

 • Màster interuniversitari (UAB-UB-UVic) en Ensenyament del català com a primera i segona llengua

 • Postgrau d’Ensenyament de català per a persones adultes

 • Master’s degree in teacher development for foreign language education 

 • Master’s degree in teacher development for content and language integrated learning (clil)  [reconegut pel departament d'ensenyament per acreditar el perfil lingüístic]

 • Postgraduate certificate in content and language integrated learning (clil) [reconegut pel Departament d'ensenyament per acreditar el perfil lingüístic]

 • Cursos d'especialització per  la formació de formadors en didàctica AICLE del Departament d'ensenyament:

 • Planning and assessing learning in multilingual contexts  (6 ECTS)

 • Empowering approaches to teacher education in l2-medium instruction  (6 ECTS)

 • Special issues in clil pedagogy (9 SCTS)


I col·labora en els cursos:

 • Bibliotecas escolares CRA: lectura, alfabetizaciones múltiples y literatura infantil y juvenil (Organización de Estados Iberoamericanos OEI)

 • Iniciació a l’ensenyament de llengües estrangeres (UAB)

Totes les titulacions Consulteu les fitxes de les titulacions en quč impartim docčncia

 

Tots els Māsters Oficials Consulteu les fitxes dels Māsters Oficials que organitzem

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Didāctica de la Llengua i la Literatura, i de les Cičncies Socials
Edifici G-5, despatx G5-115. 08193 - Bellaterra (Cerdanyola del Vallčs)
TEL +34 93 581 18 78
FAX +34 93 581 30 14

d.did.llenguaarrobauab.cat

 

 

 

 

2018 Universitat Autōnoma de Barcelona