La discapacitat


A fi d'ampliar el compromís de la UAB amb els col·lectius que es veuen sotmesos a condicions desfavorables per a la seva incorporació a la universitat, es crea una secció destinada a fer visible la situació de les persones amb discapacitats, els seus drets, recursos i mesures de la UAB destinats a la seva plena participació. La informació que es presenta té com objectiu informar sobre:

  • La situació de les persones amb discapacitats, tant en el col·lectiu d'estudiants com en el de persones treballadores.
  • Les mesures encaminades a fer visible la seva situació, potenciar l'exercici dels seus drets i superar les dificultats per a la seva incorporació plena.
 Jornades, seminaris i congressos  Formació en discapacitat  Marc legal i polítiques  Documents PDF  Enllaços d'interès  Bibliografia

 

CONTACTA

Observatori per a la Igualtat de la UAB (Unitat d'igualtat)

Edifici l'Àgora (Edifici R)
Despatx, R/129
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
Telf. +34 93 581 29 29

Enviar correu

 

Institut Català de les Dones