DirectoriDirecció del Servei de Biblioteques

s.biblioteques@uab.cat
93 581 10 15

Unitat Tècnica i de Projectes
 

bib.utp@uab.cat
93 581 10 51


Préstec Interbibliotecari


pi@uab.cat
93 581 10 50

Intercanvi

sb.intercanvi@uab.cat
93 581 11 93
Biblioteca digital
digital.utp@uab.cat
93 581 16 34
Catàleg
bib.utp@uab.cat
93 581 41 23
Subscripcions
subscripcions.utp@uab.cat
93 581 11 15

Catàleg
Cerca a:

Web mòbil

Pregunt@ Pregunt@ Servei d'Informació de les Biblioteques - UAB