La UAB, a través de l’Observatori per a la Igualtat i el projecte FP7 EGERA, fa un recull de bones pràctiques en la perspectiva de gènere en la docència i la recerca

Gènere i Docència

La UAB, com a líder del paquet de gènere en la recerca, ha  fet un recull de bones practiques entre assignatures amb perspectiva de gènere i projectes de recerca sensibles al gènere

19/06/2017

La UAB, a través de l’Observatori per a la Igualtat i el projecte EGERA – Effective Gender Equality in Research and the Academia, ha recollit les bones pràctiques en la incorporació de la perspectiva de gènere a la docència i en la recerca. Ha estat una de les principals tasques del projecte europeu FP7 EGERA, que té com a objectius aconseguir la igualtat de gènere a les universitats i enfortir la perspectiva de gènere en els continguts i els resultats de la investigació.
 
En el cas de les bones pràctiques de la incorporació de la perspectiva de gènere en la docència, la responsable de la selecció ha estat la SKU-Radboud University Nijmegen (Holanda), que ha recopilat un total de 24 assignatures amb perspectiva de gènere de les set universitats europees del projecte. La UAB ha estat la universitat que més ha aportat, set bones pràctiques, entre les que destaquem el Minor en Estudis de Gènereque inclou 21 assignatures de diverses facultats i que s’ofereix a tot l’alumnat de la UAB, l’assignatura Músiques, identitat i gènere del Grau de Musicologia, i el curs Gènere i Salut Reproductiva del Màster en Salud Internacional y Cooperació de la UAB. Les altres bones pràctiques de la UAB han estat l'assignatura de Filosofia i Gènere a la Facultat de Filosofia i Lletres, els estudis de Comunicació i Gènere (de Grau i de Màster) de la Facultat de Ciències de la Comunicació, així com la introducció de la perspectiva de gènere a l’assignatura d’Història social i política contemporània  al grau de Relacions laborals. De la resta d’universitats del projecte EGERA destaquem com a innovadores l’assignatura del programa de ciències mèdiques Gender, sexuality and multiculturalism de la Universitat de Radboud (Holanda), així com les assignatures Gender and Technology de la Universitat de METU (Turquia), Sex, Gender and War a Science Po (França). El document complet de les bones pràctiques es pot descarregar aquí
 
La UAB disposava d’un total de 30 assignatures específiques de gènere als Grau i Postgrau (curs 2015-2016), tot i que més assignatures l’incorporen de forma transversal. Recordem que l’Observatori i el projecte EGERA han elaborat una Guia per a la incorporació de la perspectiva de gènere en la docència per tal d’ajudar a implementar una de les mesures del Tercer Pla d’Acció per a la Igualtat entre dones i homes a la UAB. També és un document útil per a la incorporació de la perspectiva de gènere als plans d’estudi, acció que serà tinguda en compte en les avaluacions dels Graus i Postgraus. També us recordem que l’Observatori organitza cursos en perspectiva de gènere en la recerca i la docència adreçats a al professorat, personal d’administració i serveis i alumnat de doctorat, amb el suport de la Oficina de Qualitat Docent, el servei de Formació del PAS i l’Àrea de Recerca.
 
La UAB ha estat la responsable de recollir les bones pràctiques en la investigació sensible al gènere, projectes que representen, en el seu context i la seva disciplina, un progrés o innovació la incorporació de la perspectiva de gènere en la recerca, tant pel que fa als continguts de la investigació com en la igualtat de gènere en els equips de recerca. Les bones pràctiques seleccionades a la UAB pel projecte EGERA han estat:
-        El projecte Aequalis, de la Fundació Salut i Envelliment de la UAB.
-        El projecte Epogender, de la URV i la UAB, Facultat de Dret. 
-        Homes que cuiden, de la URV/UAB (Grup AFIN, Departament d’Antropologia)
-        Religió i consum mediàtic a contextos post-migratoris, de l’InCOM-UAB.
-        Rights on the move: Rainbow families in European Union, coordinat per la Universitat de Trento i on participa la UAB, a través de la Facultat de Dret. 
-        La bretxa salarial com a fenomen multidimensional, del Centre d’Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT) de la UAB.
-        El paper de la dona en els talk shows de prime time i nit, del Grup de Recerca en Imatge, So i Síntesi de la UAB.
 
De les bones pràctiques aportades per la resta de universitats del projecte, destaquem el projecte Design and use of Gender specific and Gender Stereotypical Toys de la SKU-Radboud University Nijmegen i les polítiques d’igualtat de la Universitat d’Ankara, que ha dissenyat una mesura per la qual s’atorguen crèdits i punts addicionals en la promoció del personal acadèmic per realitzar investigacions sobre les desigualtats socials i de gènere. 
 
Es pot consultar el document complert en aquest enllaç.

 

Notícies relacionades

Totes les notícies